Ana Sayfa BLOG Belgesel Fotoğrafçılık - Bölüm 3

Belgesel Fotoğrafçılık – Bölüm 3

-

Belgesel fotoğrafta çarpıtma ve manipülasyon

Belgesel fotoğrafçılık
Robert Capa, Death of a Loyalist Soldier

Belgesel fotoğrafta zaman zaman çarpıtma olabilmektedir, çünkü olaylar karşısında mükemmel biçimde nesnel ve dürüst olmak her zaman olanaklı görülmemektedir. Teknolojinin gelişmesiyle fotoğraf çekiminin sınırları ortadan kalkmıştır. Neredeyse her zaman fotoğraf çekmek mümkündür. Ancak dergilerdeki editoryal süreç her fotoğrafın yayınlanmasını engellemektedir. Bu bazen fotoğrafçı ile editör arasında gerginliğe neden olmaktadır. Bazen de fotoğraf ajanslarının çekilen fotoğraflarla ilgili işlem yapma ya da flaş kullanma yasakları olmaktadır. Diğer yandan fotoğrafların gazetelerde yer alıyor olması ve fotoğrafın gücünün anlaşılması, fotoğrafların manipülasyonu konusunda talebi de getirmiştir. İlk zamanlarda modellere poz verdirerek, uygun açı ile çekerek ya da zaman veya ışığı dikkate alarak fotoğrafın sonucu etkilenmeye çalışılmıştır. Örneğin Bernardo ilk fotoğraflarında bağışçıları etkilemek için evsiz çocuklara paçavra giydirirmiş. Bir FSA fotoğrafçısı bir sığır kafatasını daha güçlü fotoğraf oluşturması için hareket ettirmesi yüzünden çok eleştirilmiştir. Dorothea Lange’nın ise çektiği anne ve çocuklarıyla ilgili fotoğrafta manipülasyon yaptığı bilinir. Robert Capa ve W Eugene Smith de benzeri nedenlerle suçlanmışlardır (1,38).

Bazen de fotoğrafa alt yazı ile çok daha farklı anlamlar da yüklemek mümkündür. Bu özellikle sansasyonel haber peşinde ya da “rating” peşinde olan gazetelerde söz konusu olmuştur. Diğer ilginç bir gözlem ise sokak eylemlerinin sahada basın ya da televizyon ekiplerinin varlıkları ile daha da şiddetlenmesidir. İnsanlar artık fotoğraf ya da televizyon gibi medyanın insanları meşhur edebileceğini bilmektedirler. Bu nedenle her fırsatta bunu kullanmaktan çekinmemektedirler. Fotoğrafçı ya da editör haber yapmak istedikleri konuyu ne derece ön plana çıkarmak istiyorlarsa, o derece çekimlerini güçlü kılma arzu içerisinde olmaktadırlar. Bu bağlamda eylemler ve fotoğraflanan birey ya da nesne karşısında nesnel kalma ihtimalleri azalmaktadır. Fotoğrafı güzelleştirme ve netleştirme arzusu ağır bastıkça, gerçek olayları temsil etme ihtimali azalacaktır. Belgesel fotoğrafçılık bu iki uçlu durum arasında bulunmak durumundadır (1,52).

Belgesel Fotoğrafçılık

Belgesel fotoğrafçılığı ve foto muhabirliği

Belgesel fotoğrafçılık genellikle daha karmaşık bir hikaye çizgisine sahip uzun vadeli projelerle ilgilidir. Foto muhabirliği ise daha çok sıcak haber ile ilgilidir (1). Özcan Yurdalan bu konuya şöyle açıklık getirir: “Sokak fotoğrafçılığıyla haber fotoğrafçılığı karıştırılır.  Sokak fotoğrafçısı ve haber fotoğrafçısı olayın tekil anına odaklanır. Olayı izlerken sürece odaklanır. Ele aldığı konuyu görünen yanlarıyla değil arka plan ve neden sonuç ilişkisiyle birlikte anlatmaya çalışır. Bir soruna dikkat çeker.” Televizyon gibi görsel medyanın gelişimi ile foto-röportajların yayınlandığı dergilerde gerileme olmuştur. 1960’larda ortaya çıkan gazete eklerinin daha çok seyircileri eğlendirmeye ve ürünlerinin tanıtımına önem vermesi nedeniyle foto-röportajlar iyice krize girmiştir. Fotoğrafçılar hazırladıkları sosyal, güncel ve politik olay ve sorunları topluma ulaştırmanın yeni yollarını aramak durumunda kalmıştır. Gelişen video teknolojisi kendilerine bu konuda yardımcı olmuştur (53). Günümüzde sosyal medya mecrası ise kişilere rahatlıkla öykülerini yayınlayabildikleri bir ortam olmuştur.

Belgesel fotoğrafçılık
William Eggleston, Untitled from The Democratic Forest,1983-1986

Çağdaş Belgesel Fotoğraf

Altmışlı yılların ortalarından itibaren post-modern sanat anlayışından belgesel fotoğraf da etkilenmiştir. Diane Arbus (1923-1971)’un eksantrik ve marjinal bireylerle ilgili çektiği siyah beyaz fotoğrafları; Bernd (1931–2007) and Hilla Becher (1934–2015)’in sanayi mimarisinin ortadan kalkmasını belgelemesi; Garry Winogrand (1928–1984)’ın ve Lee Friedlander’in Amerikan’nin kültürel manzarası ile ilgili çalışmaları; Robert Adams’ın yeni topografiler çalışması; William Eggleston’un renkli belgesel fotoğrafları ve Nan Goldin’in deviant grup ve feminist çalışmalarını bu çerçevede ele almak mümkündür. Lewis Baltz, Frank Gohlke ve Stephen Shore’un çalışmaları da dikkate alınabilir (1, 17)
Bu çerçevede Don McCullinSteve McCurry, James Nachtwey (1,17),  Sebastiao Salgado (54), Raghu Rai, Donna Ferrato  ve Susan Meiselas’ı da unutmamak gerekir. Bunun haricinde daha genç belgesel fotoğrafçılar da günümüzde çalışmaları ile dikkat çekmektedir.

Sanat dünyasının belgesel fotoğrafı kabulü

1970’lerin sonlarından bu yana, dergi fotoğrafçılığın gerilemesi, bu amaca hizmet eden geleneksel forumların kaybolmasına neden olmuştur. Birçok belgesel fotoğrafçı şimdi sanat dünyasına ve galerilere yöneldi, eserlerini buralarda sergilemekte ve geçimlerini sağlamaktadırlar. Belgesel fotoğrafçılığı özel fotoğraf galerilerinde resim, heykel ve modern medyanın yanında yerini bulmuştur (1,55,56).

Kaynaklar:

 1. Documentary Photography. ENCYCLOPEDIA OF PHOTOGRAPHIC ART. Erişim: http://www.visual-arts-cork.com/photography/documentary.htm . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 2. Tate Modern Museum of Art. Documentary Photography. Erişim: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/d/documentary-photography . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 3. National Galleries of Scotland. Documentary Photography. Erişim: https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/glossary-terms/documentary-photography . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 4. Stapp W. John Beasly Greene. Encyclopedia of Nineteenth Century Photography, ed., Hannavy J. New York and Oxon, England: Routledge. 2008. pp. 619-622.
 5. John Beasley Greene. The J. Paul Getty Museum. Erişim: http://www.getty.edu/art/collection/artists/1841/john-beasley-greene-american-born-france-1832-1856/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 6. Documentary photography-Landscape and architectural documentation. Encyclopædia Britannica. Erişim: https://www.britannica.com/technology/photography/Documentary-photography . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 7. The Metropolitan Museum of Art. Daniel M. Roger Fenton (1819–1869). Erişim: https://www.metmuseum.org/toah/hd/rfen/hd_rfen.htm. Erişim tarihi: 22.05.2020.
 8. Jonathan H. Mission Heliographique – The Patrimony of Paris in Photos. Erişim: http://www.terrastories.com/bearings/mission-heliographique-the-patrimony-of-paris-in-photos . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 9. American Battlefield Trust. Alexander Gardner. Erişim: https://www.battlefields.org/learn/biographies/alexander-gardner . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 10. Library of Congress. Timothy H. O’Sullivan’s Frontier Photographs Subject of New Publication, Exhibition. Erişim: https://www.loc.gov/item/prn-10-008/frontier-photos-subject-of-new-book/2010-01-13/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 11. The J. Paul Getty Museum. George N. Barnard. Erişim: http://www.getty.edu/art/collection/artists/2023/george-n-barnard-american-1819-1902/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 12. Library of Congress. Timothy H. O’Sullivan’s Frontier Photographs Subject of New Publication, Exhibition. Erişim: https://www.loc.gov/item/prn-10-008/frontier-photos-subject-of-new-book/2010-01-13/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 13. Timothy H. O’Sullivan. Encyclopædia Britannica. Erişim: https://www.britannica.com/biography/Timothy-OSullivan. Erişim tarihi: 22.05.2020.
 14. The J. Paul Getty Museum. William Henry Jackson. Erişim: http://www.getty.edu/art/collection/artists/1853/william-henry-jackson-american-1843-1942/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 15. The International Photography Hall of Fame and Museum. Timothy H.. Erişim: https://iphf.org/inductees/timothy-h-osullivan/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 16. U.S. Geological Survey. The Four Great Surveys of the West. Erişim: https://pubs.usgs.gov/circ/c1050/surveys.htm . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 17. The Metropolitan Museum of Art. Early Documentary Photography. Erişim: https://www.metmuseum.org/toah/hd/edph/hd_edph.htm . Erişim tarihi: 22.05.2020
 18. Barnardo’s. Beginnings – the Ragged School. Erişim: https://www.barnardos.org.uk/who-we-are/our-history . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 19. Grundberg A, Rosenblum N, Erich H, Gernsheim R, Newhall B. History of photography. Encyclopædia Britannica. Erişim: https://www.britannica.com/technology/photography . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 20. Beegan G. The Studio: Photomechanical Reproduction and the Changing Status of Design. Design Issues. 2007; 23(4): 46–61.
 21. Hostetler L. Jacob Riis. International Center of Photography. Erişim: https://www.icp.org/browse/archive/constituents/jacob-riis?all/all/all/all/0 . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 22. Jacob Riis. Encyclopædia Britannica. Erişim: https://www.britannica.com/biography/Jacob-Riis . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 23. Library of Congress. Jacob Riis: Revealing “How the Other Half Lives”. Erişim: https://www.loc.gov/exhibits/jacob-riis/reformer.html . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 24. Lewis Hine. Encyclopædia Britannica. Erişim: https://www.britannica.com/biography/Lewis-W-Hine . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 25. The J. Paul Getty Museum. Lewis W. Hine. Erişim: http://www.getty.edu/art/collection/artists/1566/lewis-w-hine-american-1874-1940/. Erişim tarihi: 22.05.2020.
 26. Hostetler L Lewis Wickes Hine. International Center of Photography. Erişim: https://www.icp.org/browse/archive/constituents/lewis-wickes-hine?all/all/all/all/0 . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 27. Lowell Milken Center for Unsung Heroes. Meet the Hero: Alice Seeley Harris. Erişim: https://www.lowellmilkencenter.org/programs/projects/view/alice-seeley-harris/hero . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 28. Düzler G. Belçika’nın Kara Tarihi: Kral II. Leopold’un Kongo Katliamı. AFAM – Afrika Araştırmacıları Derneği. Erişim: https://afam.org.tr/belcikanin-kara-tarihi-kral-ikinci-leopoldun-kongo-katliami/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 29. Library of Congress.. Roy Stryker & FSA photographers. Erişim: https://www.loc.gov/resource/ds.01154/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 30. Stryker R. Photos of The Great Depression. Erişim: https://thegreatdepressionphotos.wordpress.com/roy-stryker/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 31. Ganzel B. FSA Photographers. Erişim: https://livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/water_14.html . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 32. MoMA. Berliner Illustrirte Zeitung. Erişim: https://www.moma.org/interactives/objectphoto/publications/786.html . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 33. The International Photography Hall of Fame and Museum. Erich Salomon. Erişim: https://iphf.org/inductees/erich-salomon/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 34. The Metropolitan Museum of Art. Felix H. Man. Metzgerbräu, München, 1929. Erişim: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/286236 . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 35. Grundberg A. Photojournalism. Encyclopædia Britannica. Erişim: https://www.britannica.com/technology/photography/Contemporary-photography-c-1945-present . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 36. MoMA.August Sander. Erişim: https://www.moma.org/artists/5145 . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 37. August Sander – Antlitz Der Zeit. josef chladek. Erişim: https://josefchladek.com/book/august_sander_-_antlitz_der_zeit . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 38. Yaman H. Merhametli Bir Hekim . GazeteDuvar. Erişim: https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/09/22/merhametli-bir-hekim-dr-albert-schweitzer/ . Erişim tarihi:22.09.2019.
 39. Yaman H. İkonik Bir Fotoröportaj- Köy Doktoru-. İFSAKBlog. Erişim: http://www.ifsakblog.org/ikonik-fotoroportaj-koy-doktoru/?fbclid=IwAR1sy0-IgzXJ2uONZIirybiXNClElwzJFfBlbCLm2jnt3xD3IjNfAvks9C8 . Erişim tarihi:06.11.2019.
 40. Yaman H. Magnum Fotoğrafçısı W. Eugene Smith ve Ebe Maude Callen. Erişim: https://www.arthenos.com/magnum-fotografcisi-we-smith-ve-ebe-maude-callen/ . Erişim tarihi: 25.11.2019.
 41. Tīfentāle A. The Family of Man: The Photography Exhibition that Everybody Loves to Hate. FK.  Erişim: https://fkmagazine.lv/about-fk/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 42. Magnum Photos. Henri Cartier-Bresson. Erişim: https://www.magnumphotos.com/photographer/henri-cartier-bresson/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 43. National Gallery of Art. The Robert Frank Collection. Erişim: https://www.nga.gov/features/robert-frank/the-americans-1955-57.html . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 44. Indrisek S. Why Robert Frank’s “The Americans” Matters Today. Erişim: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-robert-franks-the-americans-matters-today . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 45. MoMA. New Documents. Erişim: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3487 . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 46. Blumberg N. John Szarkowski. Encyclopædia Britannica. Erişim: https://www.britannica.com/biography/John-Szarkowski . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 47. Hermes M. Allan Sekula. Frieze. Erişim: https://frieze.com/about . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 48. McCabe H. Post-Documentary, Post-Photography – Martha Rosler (2001). Traces Of The Real. Erişim: https://tracesofthereal.com/author/hughitb/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 49. ArtNet. Nicholas Nixon. Erişim: http://www.artnet.com/artists/nicholas-nixon/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 50. ArtNet. Pieter Hugo. Erişim: http://www.artnet.com/artists/pieter-hugo/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 51. MUSA FOTOGRAFIA. Antonin Kratochvil. Erişim: https://saramunari.blog/antonin-kratochvil/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 52. McCabe H. The Documentary Debate : Aesthetic or Anaesthetic – David Levi-Strauss (1992). Traces Of The Real. Erişim: https://tracesofthereal.com/2009/12/06/the-documentary-debate-aesthetic-or-anaesthetic-david-levi-strauss-1992/ . Erişim tarihi: 22.05.2020
 53. Price D. Surveyors and surveyed: photography out and about. In: Photography: A Critical Introduction, 5th ed., ed. Wells L. Oxon:  Routledge. 2015. Pp: 79-95.
 54. Yaman H. Polio’nun Sonu: Salgado’nun Az Bilinen Fotoröportajı. Sanal Sergi. Erişim: https://www.sanalsergi.com/polionun-sonu-salgadonun-az-bilinen-fotoroportaji/ . Erişim tarihi: 13.01.2020
 55. Blumberg N. Contemporary photography, c. 1945–present. Encyclopædia Britannica. Erişim: https://www.britannica.com/technology/photography/Contemporary-photography-c-1945-present . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 56. Geo D. Documentary Photography. Encyclopedia of Twentieth Century Photography, ed., Warren L. New York and Oxon, England: Routledge. 2006. p. 410.
 57. Fikret Otyam. Erişim: https://www.fikretotyam.com/biyografi . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 58. Ara Güler Biyografi. Erişim: https://www.araguler.com.tr/tr/aboutaraguler.html. Erişim tarihi: 22.05.2020.
 59. Postseyyah. Belgesel Fotoğraf Programı. Erişim: http://www.postseyyah.com/belgesel-fotograf-programi/ . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 60. Yurdalan Ö. Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj. İstanbul: Agora Kitaplığı. 2015.
 61. Yurdalan Ö. FOTOĞRAF EĞİTİMİNDE İKİ DENEME ÜSTÜNE NOTLAR. Erişim: http://www.belgeselfotograf.com/aid=254.phtml . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 62. Belgesel fotoğrafçılığı masaya yatıracağız. Erişim: https://www.evrensel.net/haber/225455/belgesel-fotografciligi-masaya-yatiracagiz . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 63. AFSAD Sempozyum Kitabı. Erişim: https://www.belgeselfotograf.com/aid=260.phtml . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 64. Türkiye’nin İlk Belgesel Fotoğraf Okulu 1 Mart’ta Öğretime Başladı. Erişim: http://www.belgeselfotograf.com/aid=264.phtml . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 65. Galata Fotoğrafhanesi’nde Bir ‘Rekor’ Denemesi. Erişim: https://acikradyo.com.tr/acik-dergi/galata-fotografhanesinde-bir-rekor-denemesi . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 66. Galata Fotoğrafhanesi’ne destek kampanyası. Erişim: https://www.demokrathaber.org/kultur-sanat/galata-fotografhanesine-destek-kampanyasi-h23521.html . Erişim tarihi: 22.05.2020.
 67. Galata Fotoğrafhanesi Atölye Projesi Başlıyor. Erişim: https://m.bianet.org/biamag/kultur/74711-galata-fotografhanesi-atolye-projesi-basliyor . Erişim tarihi: 22.05.2020
 68. Galata Fotoğrafhanesi. Erişim: http://galatafotografhanesi.blogspot.com/?view=timeslide . Erişim tarihi: 22.05.2020
 69. Temel Fotoğraf Atölyesi. Erişim: https://www.meraklisiicin.com/temel-fotograf-egitimi . Erişim tarihi: 22.05.2020 Hermes M. Allan Sekula. Frieze. Erişim: https://frieze.com/about . Erişim tarihi: 22.05.2020

Okunacaklar:

Yurdalan Ö. Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj. İstanbul: Agora Kitaplığı. 2015.

İlişkili İçerikler

E-POSTA ABONELİĞİ

Prof. Dr. Hakan Yamanhttp://profdryaman.com
Prof. Dr. Hakan YAMAN, ANFAD (Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), Sille Sanat Sarayı, IFSAK ve FIAP (FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE) üyesidir. AFIAP (Artist de FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE) ünvanına sahiptir. Işıkla Boyama Dünya Birliği’nin (LPWA-The Light Painting World Alliance) ilk Türkiye temsilcisidir. DepoPhotos kolektifinin üyesidir. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi (AICA-TR) üyesidir. Üyesi olduğu derneklerde karma sergilere katılmış, sunumlarda bulunmuştur. Science Citation Index-Expanded ve Scopus gibi uluslararası bilimsel veri tabanlarında taranan, bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış fotoğraf ve sanat ile ilgili yayınları mevcuttur. Fotoğraf dernekleri yayın organları yanı sıra Milliyet Gazetesi’nde blog yazarıdır. Ağırlıklı olarak Belgesel fotoğrafçılık ve Sokak Fotoğrafçılığı ile ilgilenmektedir. Hekim olması nedeniyle fotoğrafın tıbbi boyutu ile ilgili araştırmaları sürmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yorum Politikamız: Arthenos.com ekibi olarak tüm okuyucularımızı tartışmalara aktif olarak katılmaya teşvik etsek de, Davranış Kurallarımıza uymayan veya yayınlanan materyalin editoryal standartlarını karşılamayan herhangi bir içeriği Silme / Değiştirme hakkını saklı tutarız.

Abone ol
Bana bildir
guest
Makale Değerlendirme
Makaleyi 5 yıldız üzerinden değerlendirin
Yorum formu, web sitesinde yer alan yorumları takip etmemize izin vermek için Adınızı, e-Postanızı ve içeriğinizi kaydeder. Yorum göndermek için lütfen web sitemizdeki Koşulları ve Gizlilik Politikamızı okuyun ve kabul edin.
6 Yorum
Eskiler
En yeniler Beğenilenler
Satır içi geribildirimler
Bütün yorumları göster
Sebahattin Demir

Hakan bey merhaba,

Belgesel fotoğrafçılık konusunu ele aldığınız bu yazı dizisi için öncelikle teşekkür ederiz. Bilgilendirici, ışık tutan bir dizi oluyor. Sanırım devamı da gelecek 🙂

Ben, bu tarz fotoğrafçılıkta çekilen fotoğrafın kurgusallığına çok takılmıyorum. Önemli olan istenen mesajın, doğru ve etkili bir biçimde verilmesi. Ama DOĞRU bir şekilde olması şartıyla. Manipülasyon da bunun içerisinde ayrı bir öge. Fotoğrafçı, her ne kadar tarafsızım dese de, o fotoğrafı bir amaç için çekiyor. Veya rastlantısal da olsa çekmiş olduğu fotoğrafı belirli bir amaç için yayınlıyor. Belgesel fotoğrafçılık, fotoğrafın tekniğinden, sanatsal değerinden önce durumsallığı ön plana çıkarıyor. İzleyicisinde ne kadar iz bıraktığı, o anı ne kadar içselleştirdiği daha öncelikli. Yıllar sonra bile izlendiğinde, çekildiği tarihi bize tekrar yaşatıyor, bizi o anlara bir yolculuğa çıkarıyor, düşünmeye ve empatiye zorluyor. Ben işte bu tarz fotoğrafları çok önemsiyorum ve izleyicisinde bu denli iz bırakan fotoğrafları çekebilmiş olan ustalara büyük saygı duyuyorum.

Emekleriniz için tekrar teşekkür ederim.
Selamlar, saygılar.

Okyar Atilla
Makale Değerlendirme :
     

Hakan Bey öncelikle elinize emeğinize sağlık. Belgesel fotoğrafın, fotoğrafçılığın kabul gördüğünden günümüze belgeliyorsunuz. Keyifle okuyorum.

Sevgi ve saygılarımla

hakan yaman

Teşekkür ederim bu olanğı bana sunduğunuz için.
Saygı ve Sevgilerimle, Hakan Yaman

Mikdat Besni

Güçlü veri ve analizlerle belgesel fotoğrafçılıkta fotoğraf bilincini geliştiren bir makale okudum.
Lange’nın ise çektiği anne ve çocuklarıyla ilgili fotoğrafta manipülasyon yaptığını bilmiyordum.
Dağarcığımızda yanlış yer alan bazı bilgilerin değişmesini sağladınız.
Teşekkürler…

hakan yaman

hocam, güzel değerlendirmeniz için teşekkür ederim. Lange’ın yapmış olduğu manipülasyon fotoğrafın esasını değiştirmemekle birlikte, kendi kişisel mükemmelliyetçiliği nedeniyle olduğunu söylemek mümkündür. kusur olarak gördüğü için annenin başparmağının üzerini örtme ihtiyacı duymuştur. bu konuyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirmeyi fotoğrafları ile birlikte https://petapixel.com/2018/11/30/that-iconic-migrant-mother-photo-was-photoshopped/ adresinde incelenebilmektedir. selam ve sevgilerimle, hakan yaman

Mikdat Besni

Teşekkürler Hakan Hocam.

Manşet

Yağmur damlaları ile bir pencerenin arkasında… / Wet Glass Effect

Yağmur damlaları ile bir pencerenin arkasında… / Wet Glass Effect

Bir pencere camındaki yağmur damlalarının arkasında olan bir insanın portre fotoğrafı her zaman ilgi çekmiştir. Ancak her zaman böyle bir sahneye rastlamamız ya da oluşturmamız mümkün olmayabilir. O zaman bu sahneyi önce hayalimizde oluşturup sonra da yapalım…

EDİTÖRÜN SEÇTİĞİ

Back Button Focus / AF-ON Tekniği ile Ustalaşın

Back Button Focus / AF-ON Tekniği ile Ustalaşın

Back Button Focus, otomatik netleme işlevini deklanşör düğmesinden alıp kameranın arkasındaki başka bir düğmeye atama işlemidir. Bu yazıyı okuduktan sonra kameranızı daha çok seveceksiniz ve fotoğraf çekmekten çok daha fazla zevk alacaksınız, iddia ediyorum.

POPÜLER İÇERİKLER

Diyafram Nedir? Fotoğrafta Diyafram Ayarları

Diyafram Nedir? Fotoğrafta Diyafram Ayarları

Diyaframın kökeni dilimize Fransızca “diaphragme” kelimesinden gelmiştir, İngilizcede "Aperture" olarak tanımlanır ve “açıklık” anlamına gelir.

Fotoğrafta diyafram ayarlarını çekmek istediğiniz sahnenin ne olacağına göre siz belirlersiniz. Fotoğrafınızda nelere etki edeceğini anlamak için okumaya devam edin.
6
0
Düşünceleriniz bizim için önemli. Belirtmek ister misiniz, lütfen yorum yapın.x
()
x