Ana Sayfa BLOG İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

İzmir’in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

-

Fotoğraf var olan gerçekliği hızla kaydetmesi, yaygınlığı ve anonim yapısı ile süreç içerisinde görsel tarih ve belleğin, arşivlerin oluşmasını sağlayan en önemli araçtır. Bu nedenle icad edildiği 1839 yılından bugüne tüm dünyada kentsel belgelemenin vazgeçilmez bir unsurudur. 1850’lerin sonunda, başarılı ve çok yönlü bir fotoğrafçı olarak ün kazanan Charles Marville, 1862’den itibaren Paris şehrinin resmi fotoğrafçısı olarak, “III. İmparator  Napolyon ve baş şehir plancısı Baron Georges-Eugène Haussmann tarafından başlatılan radikal modernizasyon programının özelliklerini belgeledi” (www.metmuseum.org). Avrupa ve Amerika’da hızla gelişen resmi ve ticari kent fotoğrafları üretimi kısa sürede tüm dünyayı kapsadı. Osmanlı İmparatorluğu’nda Sultan II. Abdülhamid’in sarayda fotoğraf stüdyosu kurduracak derecede fotoğrafa olan ilgisi, fotoğrafçılığın sarayın himayesinde gelişmesini sağlamıştır. Sultan II. Abdülhamid’in 33 yıllık yönetimi süresince (1876-1909) bütün Osmanlı imparatorluğu toprakları, kent dokuları ve mimari zenginlikleri, arkeolojik ve doğal kaynakları, hastaneleri, fabrikaları vb. yanı sıra kültürel özellikleri ile de fotoğraflanmıştır. Saray ahalisinden, devlet memurlarına, mesleklerden azınlıkların giysilerine tüm Osmanlı toprakları görsel kayıt altına alınmıştır. Saraya bağlı olarak çalışan Abdullah Biraderler (Kevork, Hovsep, Vichen),  Vasilaki Kagopoulo, Pascal Sebah, Bogos Tarkulyan vd. tarafından oluşturulan Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri, dünyanın en önemli fotoğraf koleksiyonlarının başında gelmektedir. Sözü edilen koleksiyon “İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’ne bağlı IRCICA Kütüphanesi’nde yapılan ilk tespite göre, mükerrerler dahil 962 albümde toplanmış, 38599 kareden meydana gelmiştir. Fotoğrafçı ve fotoğrafhane olarak ise ilk tespitlere göre varılan adet 263’dür.” (Kocaışık vd. 2015:504). 2000’li yıllardan itibaren çeşitli seçkilerle kitaplaştırılan bu fotoğraflar, resmi görsel tarihimiz adına önemli bilgiler içermektedir.

1840 – 1900 Arası İzmir Fotoğrafçıları

Osmanlı imparatorluğunun gözde liman şehirlerinden olan İzmir, fotoğrafın icadından itibaren sürekli görüntülenen ve çok sayıda fotoğraf stüdyosuna ev sahipliği yapmış bir şehirdir. İzmir’in ilk fotoğrafları, öncü daguerreotype kullanıcısı Frederic Goupil Fesguet tarafından 08 Şubat 1840 tarihinde Iena gemisinin güvertesinden çekilmiştir (Kocaışık vd.2015:504). Fesguet’in, ressam Horace Vernet (1789-1863) ve Charles Marie Bouton ile gerçekleştirdiği Mısır, Beyrut, İstanbul gezisinin fotoğrafları ‘Voyages d’Horace Vernet en Orient’ başlıklı seyahat güncesinde ve daha sonra Paris’de N.P.Lerebours tarafından 1840-44 periyodunda uzak doğuya düzenlenen çeşitli gezilere ait fotoğrafların yer aldığı ‘Excursions Daguerriennes: Vues et Monuments Les Plus Remarquables du Globe’ (Paris, 1841-42) albümlerinde yer almıştır.

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar
Goupil-Fesquet, 1843

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar
P.N.Lerebours, 1842, Excursions Daguerriennes: Vues et Monuments Les Plus Remarquables du Globe

1843 yılında Maxıme du Champe İzmir, Efes ve Manisa’nın fotoğraflarını çekerek İstanbul’a geçmiştir. Bu seyahatin fotoğraflı kitabı 1848 yılında ‘Souvenirs et Peysages d’orient: Smyrne, Ephese, Magnesie, Constantinapol’ (Kocaışık vd. 2015:504) adıyla Paris’te yayınlanmıştır.

İzmir’in kozmopolit yapısı fotoğrafın kent genelinde benimsenmesinde ve talep edilmesinde etkili olmuştur. Levantine Heritage Foundation’a bağlı olarak Fabio Tito ve forum üyelerinin 2010 yılında yayınladıkları araştırmaya göre 1860-1922 yılları arasında İzmir’de Levantenlere ait “62 fotoğraf stüdyosunun” (levantineheritage.com) faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Fotoğraf stüdyoları çoğunlukla portre ve ticari fotoğraf alanında hizmet vermektedirler “Frenk Sokağı ile Gül Sokağı’nda yoğunlaşan fotoğrafçıların, bazı ilanlarda fiyat tarifesi ile sundukları hizmetin türüne ve ayrıntılarına ilişkin kısa bilgilere de rastlanmaktadır. Örneğin, Michel adı ile kaydedilmiş olan ve Gül Sokağı 47 numarada olduğunu anlaşılan fotoğrafçı, yarım düzinesi çeyrek Mecidiye’den hatıra portre fotoğrafları ve 1 Lira’ya doğal büyüklükte portreler bastığını belirtmiştir” (Daşcı 2012:3). Bu stüdyolar arasında yer alan Svoboda ve Rubellin ayrıca İzmir kentini ve çevresini de fotoğraflıyorlardı. Rus kökenli Alexander Svoboda İzmir’de 1850 yılında stüdyosunu açmıştır. Avrupalı aristokratların doğu Akdeniz ve kutsal toprakları kapsayan “grand tour” seyahatleri için hazırladığı albümlerin yanı sıra “Seven Churches of Asia” (1869) albümü oldukça ilgi görmüştür. Svoboda’nın fotoğrafları sıklıkla ahşap oyma yöntemi ile çoğaltılarak ‘Le Tour du Monde’ (www.acgart.gr) gibi dergilerde de yayınlanıyordu.

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

Fransız kökenli olan Rubellin 1860 yılında İzmir’de stüdyosunu kurmuş, ticari işlerin yanı sıra İzmir çevresi ve antik kent fotoğraf albümleri ile tanınmıştır. 1900 yılında stüdyo “Rubellin pere et fils” (www.getty.edu) adıyla faaliyetlerine devam etmiştir.

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

İzmir’de stüdyoları olan Felix ve Adrien Bonfils de İzmir manzaralarını kaydediyorlardı.  Dönemin fotoğraf teknolojisi, fotoğrafın kaydedileceği cam ve metal plakalar, kaydetme ve sabitleme solüsyonlarını hazırlamak için gerekli kimyasallar ve ekipman ile yaklaşık insan boyutunda bir dagoretayp aracıdır. Bu kadar araç gerecin taşınması için yerine göre at arabası ve fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirilebilmesi için de en az bir asistana ihtiyaç vardır. Tüm bu zorluklara üretilen fotoğrafların biricik olması da eklenince, günümüze ulaşan cam levha vb. kayıtların her anlamda değerini arttırmaktadır.

1895 yılında İstanbul’da çerçeveci dükkanı işleten Max Früchterman’ın ek gelir amacıyla bastırdığı “İstanbul fotoğraflarını kapsayan ilk kartpostal serileri” (Sandalcı 2000:6) büyük ilgi görmüş, kısa sürede bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Bu ticari başarının bir sonucu olarak İstanbul’lu fotoğrafçılar Pascal Sebah, Abdullah Biraderler, Policarpe Jollier İzmir’in fotoğraflarını da çekmişler, bu fotoğraflar fotokart ve kartpostal serilerinde kullanıldığı gibi Yıldız Saray Albümleri’nde de yer almışlardır.

Fotoğraflar ağırlıklı olarak İzmir’in genel görünümü, Konak, Liman bölgesi, Kemeraltı, Kordon, Karşıyaka bölgelerinde ve bağlı ilçelerinde çekilmiştir. Kent manzaralarına ilaveten kentin sosyal yaşamı, meslekler, kıyafetler de fotoğraflanmıştır.

Fotoğrafın Osmanlı topraklarına gelişinden günümüze İzmir kentine ait fotoğraflara, belgelere ve bu kaynaklardan üretilmiş yayınlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde düzenli bir şekilde ulaşmak mümkündür. Ancak çoğu fotoğrafı çeken kişinin kimliği belli değildir. Bu konuda 1997 yılında Prof. Dr. Çınar Atay tarafından Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Fotoğraf Koleksiyonu’ndan derlenen fotoğraflarla hazırlanan “19. Yüzyıl İzmir Fotoğrafları” kitabı önemli bir kaynaktır. İzmir Büyükşehir Kültür Yayınlarından çıkan Seyhun Binzet koleksiyonundan Sabri Yetkin, Fikret Yılmaz tarafından hazırlanan “İzmir Kartpostalları 1900” kitabı da bu döneme ışık tutan önemli kaynaklardandır.

Cumhuriyet Dönemi İzmir Fotoğrafçıları

09 Eylül 1922’de Türk askerlerinin İzmir’i alması ile son bulan Kurtuluş Savaşı’nın sevinci yaşanırken 13-18 Eylül tarihlerinde yaşanan Büyük İzmir Yangını kentin yarısının yok olmasına sebep olmuştur. Cumhuriyet dönemi İzmir’i gözler önüne seren fotoğrafları ile tanınan Hamza Rüstem (Girit 1876), 1924 yılında İzmir’de fotoğraf stüdyosu açan ilk Türk olarak kayıtlara geçmiştir. Rüstem, Bursa’da askeri mühendislik eğitimi sırasında Jön Türklük suçlaması ile yargılanmış, cezasını çekmek için Arap yarım adasında bulunan Fizan’a jandarma eşliğinde giderken, yolda kaçmış ve sadece üzerindeki kıyafetler olduğu halde Girit Kandiye’ye sığınmıştır. Bahaettin Bediz  fotoğrafhanesine (1896) çırak olarak girmiş ve kısa sürede kalfalığa yükselmiştir. 1909-1924 yıllarında Girit’te Fotografion  Bahaeddin Hamza Rüstem stüdyosunu yöneten Hamza Rüstem, 1924 yılında İzmir’e döner ve “Bahaettin Fotoğrafhanesi Sahibi Hamza Rüstem” ünvanı ile fotoğrafhanesini açar. 1927 yılında ustası Bahaettin Bediz’in İzmir’e taşınmasında etkili olur ve ünvanını “Hamza Rüstem” (Rüstem 2007) olarak değiştirir.

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

1926-1935 yılları arasında İzmir Valiliği ve 1925-1928 yıllarında aynı zamanda belediye başkanlığı görevini de sürdüren Vali Kazım Dirik Paşa döneminde, İzmir hızlı bir kalkınma süreci yaşamıştır. “18 Nisan 1927 tarihinde Vali Kazım Paşa, İzmir Ticaret Odası ve belediye yetkilileri ile yapılan toplantı sonunda, 4-25 Eylül tarihleri arasında bir sergi düzenlenmesi kararı alındığını açıklamıştır” (Atilla 2000:6). 4 Eylül 1927 tarihinde bugünkü Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi salonlarında ‘9 Eylül Sergisi’ adıyla ilk sergi açılmıştır. Bu sergiyi 80 bin kişi izlemiş, katılanlar arasında 72 yabancı şirket de yer almıştır.1928’de açılacak olan ikinci ‘9 Eylül Sergisi’ için “belediyenin 24 bin afiş ve el ilanı bastırması, postanelerin “İkinci İzmir 9 Eylül Sergisine İştirak Ediniz” damgası kullanması” (Atilla 2000:6) sergiye verilen önemin kanıtıdır. Bu çabaların sonucunda 9 Eylül sergisine 150’den fazla yabancı şirket başvurmuştur. Bu sergiler kapsamında İzmir Belediyesi tarafından yayımlanan “İzmir Albümü” Foto Resne’nin fotoğrafları ile sergiye katılan tüm yabancı heyetlere ve belediyelere takdim edilmiştir.

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar
İzmir Albümü,
Resne Fotoğrafhanesi,1928

Henüz harf devrimi (24 Kasım 1928) gerçekleşmediği için fotoğraf alt bilgileri Fransızca ve Osmanlıca olarak verilen albümde ‘Smyrne se florissant’ (Gelişen/Bayındır İzmir) alt başlığı kullanılmıştır. Albümde yer alan 60 adet fotoğraf kapsamında, İzmir’in resmi kurumları, fabrikaları, hastane ve eğitim kurumları, ören yerleri ve bağlı belediyelerin manzaraları yer almaktadır. Fotoğrafları çeken Foto Resne’nin sahibi Bahaettin Rahmi Bediz (1875-1951) Girit Kandiye’de 1896-1908 yıllarında fotoğrafçılık yapmış, Girit’in 6 Kasım1908’de Yunanistan’a katılması ile fotoğrafhanesini çırağı Hamza Rüstem’e  ‘Fotografion  Bahaeddin Hamza Rüstem’ (Rüstem 2007) ünvanı ile devrederek İstanbul’a göçmüştür. 1909 yılında  “Babıali caddesi no;59 Serveti Fünun Matbaası Karşısı” (Ak 2004:75) adresinde ‘Resne Fotoğrafhanesi’ni açarak İstanbul’da ilk Türk fotoğraf stüdyosunun sahibi olur. Bediz’in çok kültürlü kimliği, yabancı dil bilmesi, ileri görüşlülüğü ile ilk fotoğraf okulu kurma girişimi ve “1924 yılında Ankara İktisad ve Ticaret Vekaletine Türkiye’de fotoğraf film ve kağıdı üretimi için fabrika kurması için kendisine yardım edilmesini talep eden gerekçeli bir rapor yazmıştır” (Ak 2004:93).  Ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bahaettin Rahmi Bediz İstanbul’daki stüdyosunu 1909-1927 yılları arasında çalıştırmış, işlerin kötü gitmesi nedeniyle devrederek İzmir’e taşınmıştır. İzmir’de 1927-1936 yılları arasında 2. Beyler sokak, Ahenk çıkmazında Resne Fotoğrafhanesini çalıştırmıştır. Aynı zamanda İzmir Arkeoloji Müzesi fotoğrafçılığı ve Bergama, Efes, İzmir kazı fotoğrafçılığı görevlerini de sürdürmüştür. Bu yıllarda kullandığı atölye zarflarının bir kaşesinde “En kıdemli Türk fotoğrafhanesidir. Tarih-i Tesisi 1896. 1917 İstanbul Hilal-i Ahmer Sergisi Madalyası. 1927 İzmir 9 Eylül Sergisi Altın Madalyası kazanmıştır” (Ak 2004:128)  yazmaktadır. Resne fotoğrafhanesi ve Hamza Rüstem’in yanında yetişen çok sayıda genç İzmir’in çeşitli semtlerinde kendi stüdyolarını açarak fotoğraf kültürünün yaygınlaşması ve kentin sosyal hayatının zenginleşmesinde etkili olurlar.

İzmir'in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar
İzmir Albümü, Resne Fotoğrafhanesi,1928

İzmir’i 1930’lardan itibaren ticari amaçla fotoğraflayanlardan Cemal Yalkış ve Ethem Ruhi Taga paha biçilmez görsel tarih materyalleri bırakmışlardır. ‘Foto Cemal’ ya da sadece ‘Cemal’ imzalı eski İzmir fotoğraflarının sahibi olan Cemal Yalkış, “1927 Akhisar manevralarında Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk fotoğraflarını çekmiştir. 1.Kolordu ve 57.Tümen’in de fotoğrafçılığını yapan Yalkış’ın fotoğrafları daha sonra 1.Kolordu tarafından albüm haline getirilmiştir” (Ak 2001:123). Kemeraltı’nda 1938 senesinde açtığı “Foto Cemal Kitabevi Kırtasiye Kartpostalcılık Fotoğraf Amatör İşleri” adlı dükkân, 1981’e kadar hizmet vermiştir. Cemal Yalkış’ın İzmir fotoğrafları, kendi derlemesi olan “Kalbim Ege’de Kaldı” ve İzmir Ticaret Odası tarafından hazırlanan “Cama Yazılan Tarih” (Tatlıbal 2015) isimli albümlerde toplanmıştır.

Ethem Ruhi Taga (Tatlıbal 2015) ise eskiden Yolbedesteni olarak bilinen, Kemeraltı’nda şimdiki Mirkelamoğlu ve Selvili Hanların bulunduğu bölgede  fotoğrafhane işletmiştir.1942 yılında İzmir’de fotoğraf stüdyosu açan ressam Hüseyin Fikri Göksay (1909-1994) portre fotoğrafçılığında yeni bir anlayışın önderliğini yapmıştır. 1948 yılında iki sayı yayınlanabilen “Fotoğraf Dergisi”ni (Ak 2001:120) çıkardı. Fotoğraf sanatının sevilmesi ve yayılmasında büyük katkılarda bulunmuştur.

1943 yılında Karşıyaka’da ilk stüdyosunu açan Mustafa Kapkın (1924-1975), portre fotoğrafçılığının beraberinde “1952’de su altı fotoğrafçılığı ve filmciliğine başlamıştır. Kapkın’ın su altı fotoğrafları ilk kez 18 Eylül 1953 tarihinden başlayarak Hürriyet gazetesinde altı hafta süreyle yayınlanmıştır” (Ak 2001:281). Su altı arkeolojisine ait fotoğrafları Hayat Mecmuası ve National Geographic vb. yerli yabancı çok sayıda yayında yer almıştır. Ticari amaçla düzenli olarak gerçekleştirdiği İzmir kentine ait fotoğraf serileri, kent görünümlerinin beraberinde ören yerleri, fabrikaları  vb. havadan fotoğrafları da dahil olarak, kapsamaktadır.

Sonuç

Makale kapsamında yapılan araştırma sürecinde İzmir’in 1840 yılında itibaren düzenli olarak fotoğraflandığı ortaya çıkmıştır. İzmir’in çok kültürlü yapısı sayesinde yabancı fotoğrafçıların stüdyolarını uzun yıllar işletmeleri kentin görsel hafızasının oluşmasında ve korunmasında önemli bir etkendir. Süreç içerisinde büyük oranda fotoğrafın yitip gitmesine rağmen koleksiyonerlerin azimli çabaları ile İzmir’in her dönemine ışık tutan görüntülerine ulaşmamız mümkün olmaktadır. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Fotoğraf Koleksiyonu bu alanda temel kaynaklardır. Bunların yanı sıra Hamza Rüstem, Mustafa Kapkın vd. fotoğrafçılarımızın kişisel arşivlerinin düzenlenip paylaşıma açılması İzmir’in yakın tarihine ışık tutacaktır.

Cumhuriyet sonrası İzmir’de faaliyet gösteren fotoğraf stüdyoları portre, gelin, düğün, reklam çekimlerinin beraberinde kartpostal, takvim ve ajandalar için kent fotoğrafları üretiyorlardı. Ticari amaçla üretilen bu fotoğraflar zaman içinde İzmir’in görsel arşivinin birer parçası olmuşlardır. 1980’li yıllardan itibaren kartpostal, takvim ve ajanda talebindeki azalmalar bu amaçla fotoğraf üretiminin de zamanla yok olmasına neden olmuştur. Günümüzde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi görevlileri tarafından İzmir kenti düzenli olarak fotoğraflanmaktadır.

Kaynaklar: 

 • Ak, Seyit Ali, 2000, Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı, Remzi K., İstanbul,
 • Ak, Seyit Ali, 2004,Girit’ten İstanbul’a Bahaeddin Rahmi Bediz, İletişim yay. İstanbul,
 • Atay, Çınar, 1997,19. Yüzyıl İzmir Fotoğrafları, AKMED, Antalya,
 • Atilla, A. Nedim, 2000, Gelişen İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür yay., İzmir,
 • Yetkin Sabri, Yılmaz Fikret, 2003, İzmir Kartpostalları 1900, İzelman, İzmir,
 • Daşcı, Semra , 2012, “1893–1896 İzmir Ticaret Yıllıklarında Adı Geçen Sanatçılar ve Sanatla İlgili Meslekler Üzerine Bir Değerlendirme” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science Researches | Cilt.1, Sayı:3
 • Kocaışık Dilruba, Seza Sinanlar Uslu. 2015, “Sultan II.Abdülhamid Albümlerinin Yıldız sarayı ve  yapıları ekseninde incelenmesi”, Uluslararası Güzel Sanatlar Bılımsel Araştırma Günleri, 8·10 Nisan / April 2015
 • Bahattin Öztuncay,1992 ,James Robertson: The Pioneer of Photography in the Ottoman Empire,  Eren Yayıncılık, İstanbul
 • Rüstem Mert, (2007), “Phographeıon Bahaeddın Hamza Rustem ,Bilinen Dünyanın ticari hayatı en uzun Fotoğrafhanesi’dir” http://www.lozanmubadilleri.org.tr/arastirma/phographeion-bahaeddin-hamza-rustem-mert-rustem/ (Erişim Tarihi: 01 Eylül 2017)
 • Tatlıbal Engin, (2015),“Kemeraltı’nın Fotoğrafhane Kültürü”, (Erişim Tarihi: 02 Eylül 2017)
  http://www.egemeclisi.com/haber/22900/kemeraltinin-fotografhane-kulturu.html
 • https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/charles-marville
  (Erişim Tarihi: 07 Temmuz 2017)
 • http://www.acgart.gr/ACG-COLLECTION/ARTISTS/R/RubA/RubA-bio.htm
  (Erişim Tarihi: 01 Eylül 2017)
 • http://www.apikam.org.tr/Bagimsiz/muze-hakkinda
  (Erişim Tarihi: 05 Eylül 2017)
 • http://www.fotokritik.com/forum/konu/33393/yitirdigimiz-fotografcilar
  (Erişim Tarihi: 07 Eylül 2017)
 • www.levantineheritage.com/note86.htm
  (Erişim Tarihi: 07 Eylül 2017)
 • http://www.getty.edu/research/tools/guides_bibliographies/photography_greece/photographers.html
  (Erişim Tarihi: 06 Eylül 2017)

Görsel listesi:

 • Görsel 1. Goupıl-Fesquet, Frédéric Auguste Antoine. Voyage d’Horace Vernet en Orient rédigé par M. Goupil Fesquet, Paris, Challamel [1843].(Hellenic Library – Alexander S. Onassis Public Benefit) Foundation (Erişim Tarihi: 05 Ağustos 2017)
 • Görsel 2. P.N.Lerebours, 1842, Excursions Daguerriennes: Vues et Monuments Les Plus Remarquables du Globe, (Erişim Tarihi: 05 Ağustos 2017)
 • Görsel 3.Svoboda,1865, Liman ve Sarı Kışla, Cam negatiften albümin baskı,28,2 x 26,5 cm. Atay, Çınar, 1997,19. Yüzyıl İzmir Fotoğrafları, AKMED, Antalya, Sf;15
 • Görsel 4.Rubellin,1878,Eşrefpaşa Türk Mezarlıkları ve Sarı Kışla, Cam negatiften albümin baskı,25,9×20,9 cm. Atay, Çınar, 1997,19. Yüzyıl İzmir Fotoğrafları, AKMED, Antalya, Sf;22
 • Görsel 5. Hamza Rüstem, Efes, Mert Rüstem Koleksiyonu
 • Görsel 6. Hamza Rüstem, Konak, İzmir,  Mert Rüstem Koleksiyonu
 • Görsel 7.İzmir Albümü, Resne Fotoğrafhanesi,1928,  Atilla, A. Nedim, 2000, Gelişen İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür yay., İzmir
 • Görsel 8.  İzmir Albümü, Resne Fotoğrafhanesi,1928, Atilla, A. Nedim, 2000, Gelişen İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür yay., İzmir
 • Görsel 9. Cemal Yalkış, Kordon,İzmir,1960,
  http://turistdergisi.com/index.php/2016/11/13/izmir-kordonun-bilinmeyen-fotograflari/
  Erişim tarihi: 21 Eylül 2017)
 • Görsel10. Fikri Göksay, İzmir, http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=2781293
  (Erişim Tarihi: 09 Eylül 2017)
 • Görsel 11. Mustafa Kapkın, Karşıyaka, Ahmet Kapkın Koleksiyonu

Yeni içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız hemen abone olabilirsiniz.

Abonelik kaydınız başarıyla alınmıştır.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Doç. Dr. Işık Sezerhttp://www.isik-sezer.com/
1965 yılında İzmir’de doğdu,1986’da Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalından mezun oldu.1987-1999 arasında aynı üniversitenin Mimarlık Fakültesinde uzman olarak görev aldı.1995-1997 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Sahne Sanatları Bölümünde “Mimari Fotoğraf ve Dusseldorf Ekolü” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.1997-2002 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Sahne Sanatları Bölümünde “Landscape Fotoğrafı ve 1970 Sonrası Dönüşümleri” başlıklı doktora tezini tamamladı.1999 yılından itibaren D.E.Ü. G.S.F. Fotoğraf bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı fakültede Doç. Dr. olarak eğitmenliğe devam etmektedir.

Yorum Politikamız: Arthenos.com ekibi olarak tüm okuyucularımızı tartışmalara aktif olarak katılmaya teşvik etsek de, Davranış Kurallarımıza uymayan veya yayınlanan materyalin editoryal standartlarını karşılamayan herhangi bir içeriği Silme / Değiştirme hakkını saklı tutarız.

Abone ol
Bana bildir
guest
Makale Değerlendirme
Makaleyi 5 yıldız üzerinden değerlendirin
Yorum formu, web sitesinde yer alan yorumları takip etmemize izin vermek için Adınızı, e-Postanızı ve içeriğinizi kaydeder. Yorum göndermek için lütfen web sitemizdeki Koşulları ve Gizlilik Politikamızı okuyun ve kabul edin.
3 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Satır İçi Geribildirimler
Bütün yorumları göster
Öner BÜYÜKYILDIZ

Çok kapsamlı ve faydalı bir çalışma olmuş. Teşekkür ederiz Işık hanım.

Sebahattin Demir

Işık hocamıza bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Okyar Atilla

İzmir’in fotoğraf tarihinde yolculuk yaptıran güzel ve sürükleyici bir yazı. Elinize sağlık. Gözümü kırpmadan okudum. Özellikle Levantenlere ait fotoğraf stüdyosu sayısı (62 adet) çokluğu -bana göre- beni çok şaşırttı. İzmir’de, hatta Ege bölgesinde fotoğrafla uğraşıp Hamza Rüstem’i Foto Cemal’i bilmeyen olacağını düşünmüyorum. Mustafa Kapkın’ın ise apayrı bir yeri var. Bu değerli fotoğrafçıların izinde yürüyor olmak kişisel olarak beni mutlu ediyor.

Manşet

“En keskini benimki olmalı” sendromu ve Palomino Adaları

Fotoğraf konusunda ortalıkta onlarca hurafe dolaşıyor. Bu ifadelerin bir kısmı doğru ama genel olarak yanlış. Yeni kullanıcılar da bu "bilgileri" okuyor, okumakla kalmıyor bir de etrafa uzman edasıyla yayıyorlar.

EDİTÖRÜN SEÇTİĞİ

Bir Fotoğraf, şehir hatları vapurundaki Çocuk ve Martılar

Bir Fotoğraf, şehir hatları vapurundaki Çocuk ve Martılar

Tüm hücrelerinde hissettiği o sonsuz huzurla Mısır çarşısına doğru yürürken elindeki bozukluklara şöyle bir baktı ve gülümsedi. Dönüşte martıların simit parası çıkmıştı! İçinden mırıldanmaya başladı:

Beni mutlu edecek şey, senin paran değil.
Sıyrıl bütün önyargılarından..
Hoş geldin aslıma!
İşte ben böyleyim.
İşte ben böyleyim…

POPÜLER İÇERİKLER

“En keskini benimki olmalı” sendromu ve Palomino Adaları

Fotoğraf konusunda ortalıkta onlarca hurafe dolaşıyor. Bu ifadelerin bir kısmı doğru ama genel olarak yanlış. Yeni kullanıcılar da bu "bilgileri" okuyor, okumakla kalmıyor bir de etrafa uzman edasıyla yayıyorlar.

Buna benzer birçok yazı
E-Posta Kutunuza
gelsin ister misiniz?

Bültenimize abone olun, yeni içerikler ilk size gelsin.

Teşekkürler. Abonelik kaydınız başarıyla alınmıştır.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyin.

3
0
Düşünceleriniz bizim için önemli. Belirtmek ister misiniz, lütfen yorum yapın.x
()
x