Magnum Fotoğrafçısı W. Eugene Smith ve Ebe Maude Callen

"İnsanların fotoğraflarını çekmek istiyorsanız öncelikle o insanları tanımayı öğreniniz. İnançlarını, tavır ve hareketlerini, hislerini anlamaya çalışınız. Biliniz ki kültürünüz ve meşgul olduğunuz konu hakkındaki bilginiz ne kadar derin olursa, başarı oranınız da o kadar büyük olur."

W. Eguene Smith

-

Foto-röportaj denilince akla ilk gelen isimlerden biri de ünlü Magnum fotoğrafçısı W. Eugene Smith’dir. Yaşadığı çağın Amerika’da büyük değişimlerin olduğu döneme denk gelmesi, çok güçlü ve ses getiren foto-röportajlara imza atmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda bir savaş fotoğrafçısıdır. Foto-röportaj baş yapıtları “Cennet bahçesine yürüyüş”, “Köy doktoru”, “İspanyol Köyü”, “Ebe” dir. Üretkenliği oldukça yüksek bir fotoğrafçıdır. 1957’de birkaç ay içinde karanlık odada 11 Bin negatif üretmiştir.

Bir fotoğraf çekmek için aylarca dolaştığımı bilirim. İspanya’yı çok severim. Bu ülke içerisinde istediğim pozları çekebilmek için 10 Bin kilometre yol kat ettim. Madrid’de fotoğraf çekebilmek için öncelikle İspanya tarihini iyi bir tarihçi kadar öğrenebilmek gayreti ile yüzlerce eser okudum. Toplumu, insanları, yaşayışlarını araştırdım. Ondan sonra fotoğraf makineme elimi attım ve bir foto muhabiri olarak çalışmaya başladım. Başarının sırrını öğrenmek istiyorsanız siz de bu yoldan yürüyünüz…
W. Eugene Smith
W. Eugene Smith

“Ebe/ Nurse Midwife” röportajı ile WE Smith Güney Carolina’da görev yapan bir ebe-hemşirenin hayatını tanıtmaktaydı. Köy doktoru röportajında olduğu gibi yüzlerce kilometre karelik bir bölgede bir ebe-hemşire hastalarına hekimlik, diyetisyen, psikolog, doğum yardımcısı, öğretmen, arkadaş görevlerini yerine getirmekteydi. Hizmet ettiği nüfusun %98’i kendisi gibi siyahiydi ve çoğu da yoksuldu.

LIFE dergisinin 3 Aralık 1951 sayısında WE Smith’in bu foto-röportajı okurla buluşur ve kısa zamanda Smith’in en ünlü foto-röportajları arasında yerini alır. Röportajına esas olan kişi yine sağlık sektöründendir. Bir düzine sayfa üzerinde 20 fotoğrafı basılmıştır.  
Kahramanı bu sefer bir kadın, Maude Callen’di.

Köleliğin hala geçerli olduğu bir dönemde siyahın, kendisi gibi olan topluma hizmet etmesi kaçınılmazdı. Her ne kadar Smith röportajında bahsetmese de beyaz doktor, hemşire ve ebelerin siyahların toplumuna hizmet vermekten kaçındıklarını söyleyebiliriz. Buna teşebbüs edenler de bir şekilde tacizlerden kurtulamazlardı. Bu Amerika’nın karanlık yüzüdür. Smith’in bu foto-röportajının bir yerde buna vurgu yapmak amacını taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Hakan Yaman
Hakan Yaman

Yorulmadan, usanmadan ve tutkuyla çalışan Maude Callen, birçok anne ve bebeklerinin yaşamını kurtarmıştır. Hatta başka ebeler dahi zorlu doğumlarda kendisinin yardımını almayı tercih etmekteydiler. Binlerce genel ebe doğum yardımı hizmeti verirlerken, okul eğitimi almış ebe-hemşireler sayıca az sayıda bulunmaktaydılar. O dönemde Güney Carolina’da 9 ve tüm ABD’de 300 taneydiler. Eğitimleri ise en az 6 ay sürmekteydi.

Ebelik kurumu insanoğlunun varlığı kadar eskidir. M.Ö. 5000’li yıllardaki resimlerde yer alan kadın figürlerinde doğum ve ebelik tasvir edilmektedir. Eski mısır yazıtlarında da kralların bazı kadınlara verdiği talimatlardan bu kadınları “ebe” olduğu anlaşılmaktadır.

Ülkemizde ise ebelik orta çağlara kadar geri gitmektedir. Osmanlı imparatorluğu döneminde ebelik üç gruba ayrılmıştı;

 1. Saray ebeleri
 2. Kibar ebeler
 3. Halk ebeleri

Son olarak çok özel bir şeyden bahsedip günümüze gelelim. “Ebenin örekesi”… Gülmeyin. Bu deyim bir olay veya durum karşısında şaşkınlık ifadesi olarak ya da birisinden imkansıza yakın yapamayacağı bir şey istendiğinde ağızdan çıkardı. Artık bilip de kullanan var mı? Öreke, ebenin doğum yaptırırken bebeği almak için oturduğu ve pozisyon aldığı alçak taburesidir. Yani siz şimdi o pozisyonda oturursanız şaşkınlıktan küçük dilinizi yutabilirsiniz. İşte bundan dolayı “gördün mü ebenin/ananın örekesini” derler…

Ülkemizde formal eğitimi ise 1840 yılına kadar geriye gitmektedir. Ebeler o dönemde 2 yıllık eğitim alarak yetişmişlerdir. Ancak yetişen ebeler Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar ağırlıklı büyük kent merkezlerinde görev yapmışlardır. Ne yazık ki kasabalarda ve köylerde doğumlar, hala ebelik konusunda kendi kendini yetiştirmiş kadınlar tarafından yapılmaktaydı. Ve tabii bu ortamda hijyen sıcak su, temiz havlular ve omuz bezi, ayak bezi, etek bezi gibi bezlerle sağlanıyordu. Yine annenin bir yakını ebeye asistanlık yapardı. Bu kişi genelde doğum yapacak kadının annesi, teyzesi ya da çok yakın arkadaşı olurdu.

1928 yılında çıkan kanun ile ebelere okul mezuniyeti koşulu getirilmiştir. 1943 yılında ise mezun olan ebelere taşrada en az 6 yıl mecburi hizmet yükümlülüğü getirilmiştir. 1978 yılında köy ebe okulları kapatılıp, 4 yıllık sağlık meslek liselerinde yeni bölümler açıldı. 1997 yılında ise ebelik eğitimi 4 yıllık üniversite bölümlerinde sürdürülmeye başlandı. Eğer 60 yaş üstünde okuyucularımız varsa muhtemelen doğumları ebe tarafından yapılmıştır. Yani ebe-anneleri vardır. Doğumdan sonra da ebe-annelerin aile ile bağlantısı kopmazdı. Bir nevi aile doktoru gibiydiler. Vurgulamakta yarar var; ebelik ve hemşirelik farklı mesleklerdir.

Yapmış olduğu foto-röportajlarda, konu edindiği bireylerin mesleklerine olan düşkünlükleri ve sarf ettikleri emekleri W.E. Smith’de çok yoğun bir saygı uyandırmaktaydı. Bu durumu fotoğraflarına taşımaya gayret ediyordu. Bu konuda da oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkündür.

Bu foto-röportaj ülke çapında hayranlık ve ilgi uyandırmıştır. Foto-röportajın kahramanı Maude Callen’e hizmetlerinde kullanmak üzere bağışlar yağmıştır. Bu bağışlarla Pineville’de bir sağlık merkezi kurmuştur. Maude bu merkezde 1971 yılına kadar çalışmış ve 73 yaşında emekliye ayrılmıştır.

İnsanların fotoğraflarını çekmek istiyorsanız öncelikle o insanları tanımayı öğreniniz. İnançlarını, tavır ve hareketlerini, hislerini anlamaya çalışınız. Biliniz ki kültürünüz ve meşgul olduğunuz konu hakkındaki bilginiz ne kadar derin olursa, başarı oranınız da o kadar büyük olur.
W. Eugene Smith
W. Eugene Smith

Maude Callen’in yaşamı zorluklarla doluydu. 1898 yılında 13 kardeşten birisi olarak doğmuş ve 7 yaşında yetim kalmıştır. Anne tarafından akrabası olan Dr.William J. Gunn tarafından büyütülmüştür. Bu durum gençlik yıllarında hastalarla ilgilenme olanağı vermiştir. Aldığı hemşirelik eğitiminden sonra Pineville’e yerleşmiş ve hizmet vermeye başlamıştır. Bu bölge eskiden büyük çiftliklerin bulunduğu ve kölelerin çalıştırıldığı bir bölgeydi. ABD iç savaşından sonra birçok yoksul siyahi temel sağlık hizmeti alamamaktaydılar. Maude Callen bu kişilere hem sağlık hem de eğitim hizmeti vermekteydi. Birçok çocuğun okuma yazma öğrenmelerini sağlamıştır.

Bulunduğu bölgenin ilk cinsel yollarla bulaşan hastalıklar dispanserini ve beslenme kliniğini kurmuştur. Ayrıca bölgesinde sağlık hizmeti sunmak üzere yüzlerce ebe yetiştirmiştir. Emekliye ayrılmasına rağmen çalışmaya devam etmiştir. Günde elli kişiye yetecek kadar yemek pişirmiştir. Bulunduğu bölgedeki işleri ihmal etmemek için, bölge dışına çıkmamıştır. 1990 yılında 92 yaşında vefat etmiştir.

2017 yılında Maude Callen’in 119. Doğum günü kutlamaları çerçevesinde kurmuş olduğu ve şu anda harap durumda olan sağlık merkezinin onarımına karar verilmiştir.

Kaynak: https://photosbycujones.com/; https://www.scpictureproject.org/berkeley-county/maude-callen-clinichtml

Bu binanın çatısını sökerek, bu büyük insanın hatırasını korumak için bir açık hava müzesinin kurulmasına karar verilmiştir.

Artık ülkemizde ebeler, hastane, doğumevi ve doğumhanelerde görev yapabildikleri gibi, mahallelerde de bir aile sağlığı merkezine bağlı olarak görev yapmaktadır. Hastane dışında ebelerin eskisi gibi doğum yardımında bulunmaları pek mümkün değildir. Artık “hastanede doğum” teşvik edilmektedir ve misafir anne programları ile kışın yolun kapanma riski ya da vaktinde hastaneye yetişememe riski altında olan gebeler hastanelerde haftalar öncesi ağırlanmaktadır.

Ebeler günümüzde hastaneler ile koordinasyon içerisinde gebe, lohusa ya da yeni doğan takibinde bulunmaktadırlar. Gebe ve yeni annelere eğitim vermektedirler ve sağlam çocuk takiplerini sürdürmektedirler.

Hekim olarak kişisel deneyimlerimin yanı sıra “Köy Doktoru” isimli belgesel fotoğraf çalışmam çerçevesinde bir ebenin çalışmalarını izleme olanağım olmuştu. Bir ebenin mahalle ya da köy ortamında oldukça etkin bir sağlık çalışanı olduğuna dair kanaatim daha da güçlenmişti. İyi gözlemleri ile hekime, hasta ve aileleri hakkında sosyal ve aile anamnezi (öyküsü) konusunda iyi veriler sunabilirken, hekimin karar aşamalarında önemli katkıları bulunmaktaydı. Diğer önemli katkıları ise evlilik öncesi danışmanlık verebilmeleri ve aile planlaması ile ilgili hizmetleridir. Yine belgesel fotoğraf çalışması yaptığım bölgede bir ebe, 30 yıllık bir çalışma sonucunda ailelerin çocuk sayısını 5-6’dan 2-3’e indirmeyi başarmıştır. Bu da ebelerin özellikle kırsalda sağlık hizmetlerine önemli katkılarının olduğunu göstermektedir.

Kaynaklar:

 • W. Eugene Smith,  https://www.magnumphotos.com/photographer/w-eugene-smith/
 • W. Eugene Smith, http://www.fotomuhabiri.com/?p=2519
 • Cosgrove B. W. Eugene Smith’s Landmark Photo Essay, ‘Nurse
  Midwife. Erişim: time.com/26789/w-eugene-smith-life-magazine-1951-photo-essay-nurse-midwife. Erişim tarihi: 25.10.2019.
 • Ebeliğin Tarihçesi. Ebelik Derneği. Erişim:  https://www.duzen.com.tr › TÜRK EBELER DERNEĞİ – Ebeliğin Tarihçesi. Erişim tarihi: 22.11.2019.
 • Ennis L. Callen, Maude Daniel. Erişim: http://www.scencyclopedia.org/sce/entries/callen-maude-daniel/  . Erişim tarihi: 25.10.2019.
 • Maude Callen Clinic — Pineville, South Carolina. Erişim: https://www.scpictureproject.org/berkeley-county/maude-callen-clinichtml. Erişim tarihi: 25.10.2019.
 • Nurse-midwife Maude Callen brought healthcare to thousands in the rural south. Erişim: https://timeline.com/maude-callen-rural-south-midwife-black-history-month-video-d78951cc903d . Erişim tarihi: 25.10.2019.
 • Smith EW. Nurse Midwife. Life 1951; 31 (December 3): 134–45.
 • Smith EW.   Erişim:https://www.magnumphotos.com/photographer/w-eugene-smith/. Erişim tarihi: 22.11.2019.
 • Smith EW.  Erişim:http://www.fotomuhabiri.com/?p=2519. Erişim tarihi: 22.11.2019. 
 • Ebeliğin tarihçesi, https://www.turkebelerdernegi.org/

İlişkili İçerikler

E-POSTA ABONELİĞİ

Yorum Politikamız: Arthenos.com ekibi olarak tüm okuyucularımızı tartışmalara aktif olarak katılmaya teşvik etsek de, Davranış Kurallarımıza uymayan veya yayınlanan materyalin editoryal standartlarını karşılamayan herhangi bir içeriği Silme / Değiştirme hakkını saklı tutarız.

Abone ol
Bana bildir
guest
Makale Değerlendirme
Makaleyi 5 yıldız üzerinden değerlendirin
Yorum formu, web sitesinde yer alan yorumları takip etmemize izin vermek için Adınızı, e-Postanızı ve içeriğinizi kaydeder. Yorum göndermek için lütfen web sitemizdeki Koşulları ve Gizlilik Politikamızı okuyun ve kabul edin.
16 Yorum
Eskiler
En yeniler Beğenilenler
Satır içi geribildirimler
Bütün yorumları göster
Okyar Atilla

Yıllar yıllar önce bir doktor arkadaşım “tıp fakültesinden her meslek çıkar doktor en son çıkar” dediğinde gülmüştüm. Geçen yıllar içinde o kadar çok kendi mesleği haricinde uğraşı olan doktor arkadaşım oldu ki. Ancak hemen hemen hepsi de bir sanat dalı ile ilgileniyordu. O zaman anladım ki arkadaşım “farklı meslek” derken aslında ” sanat” demek istiyormuş. Değerli Hakan Yaman’da farklı değil.

Biraz düşündüğümüzde tıbbın insanlığa hizmet olduğunun yanında sanatın da insanlığa farkındalık yaratarak hizmet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte Hakan hocam hem mesleği hem fotoğrafçı yanı hem de yazarlığı ile bu yolda yürüyor.

Yazının iki kahramanı var; Eugene ve Mauden. Tıp ve sanatın buluştuğu ve döneminin toplumunda farkındalık yaratmak için ortaya konulmuş ilginç bir foto-röportajı Hakan hocamın kaleminden zevkle okuyoruz. Bu röportaj aynen Eugene’in “Köy Doktoru” foto-röportajı gibi farrkındalık yaratıyor. Bence sadece bağışlarla yapılan hastane değil, ABD nin belası olan kölelik uygulamasına da dikkat çekerek kaldırılmasında rol oynuyor. Tabii bu hiç bir yerde yazılı değil. Ancak Eugene neden o kadar doktor ve ebe arasında Mauden’i seçsin ki?

Hakan Bey elinize sağlık. İlgi çekici ve sürükleyici bir yazıyla fotoğrafın belgeselliğinin önemini vurgulayan bir yazı ile aramıza katıldınız. Hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Sevgi ve saygılarımla

hakan yaman

Günaydın Okyar Bey,
Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Mesleğim dışında çok keyif aldığım fotoğrafa elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bana bu yolda verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum.
Evet, Claude Mallen’i tesadüfen seçmemiştir WE Smith. 1950’lilern başında ABD’nin keşfinden sonra ilk iskana uğrayan eyaletlerde bile hala ortaçağın karanlığının devam ettiğini belgelemiştir bu fotoröportajında. Hekimin olmadığı bir yerde bir ebenin özveri ve merhametle üyesi olduğu topluluğa nasıl yardıma koştuğunu gösteriyor. ABD topluluğunda aynı otobüste seyahat edemeyen ya da aynı lokantada yemek yiyemeyen bir toplumda sağlık hizmetlerinin nasıl yürütülmeye çalışıldığı konusunda bir fikir veriyor Smith. Aslında Robert Frank’ın Amerikalı’lar çalışmasında önce bu önemli insani soruna doğrudan parmak basan bir çalışma.
Bizler WE Smith’i daha çok Cincinnati’nin ücra bir yerinde, 500 mil kare bölgede tek hekim olarak çalışan kasaba doktorundan ya da son çalışması olan Minimata’dan biliyoruz. Yaşamı boyunca, Pittsburgh çalışması dışında, medikal konulara ve sorunlara ağırlık vermiştir.
Bu çalışmayı ise sağlık sistemini irdeleyen önemli bir çalışma olması nedeniyle ele aldım. Bizim cumhuriyetimizde ırksal tabanlı bir ayrım asla olmamıştır, ancak kırsalda yetişmiş az sayıda sağlık elemanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar olmuştur. Cumhuriyitin erken dönemlerinde dikey sağık örgütlenmeleriyle önemli bulaşıcı ve ölüme neden olan hastalıklarda önemli ve dünya sağılk örgütü tarafından takdir gören çalışmalar yapılmıştır (orn. sıtma, verem, trahom vb.). Bu çerçevede Claude Mallen farklı bir kıta ve bağlamda hastalarına hizmet olsa da bizim çalışkan ve çefakar köy ebelerimizi hatırlatmaktadır.
Sevgi ve Saygılarımla,

Sebahattin Demir

Kızım Tıp Doktoru. Okyar’a katılmamak mümkün değil, çünkü yakından tanığım yazdıklarına. Hakan hocam da bu geleneği sürdürmüş ve sanatın en güzel dallarından biriyle, bizim de en değer verdiğimiz hobimiz “Fotoğrafçılık” dalını seçmiş kendisine. Üstelik bunu yazarlık ile daha da değerli kılmış.

Arthenos, fotoğrafın yalnızca tekniği ve teorisi ile değil, tarihi ve sanat yanıyla da katkı sağlayacağını düşündüğü herkese açık, birlikte öğrenmeyi amaçlayan ve her geçen gün kararlı şekilde büyüyen bir platform.

Hakan bey, aramıza hoşgeldiniz.

hakan yaman

Sayın Editörüm, Beni bu güzel ailenize dahil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Hakan Yaman

Neslihan

Günaydın Arthenos!

Haftaya yine güzel ama bir o kadar da önemli bir konuyla merhaba diyoruz.
Kahvemiz mis ve poğaçalarımız her zaman olduğu gibi sıcacık.
Bu keyfe bayılıyorum! Her yeni yazının sabah yayına girmesi çok güzel 🙂
Hem ofisimde kahvaltımı yapıyorum hem yazımı okuyorum, daha ne isterim!

Hakan bey bu güzel yazı için tebrik ve teşekkürler.
Arthenos yönetimine de ayrı teşekkürler.
İyi ki varsınız.

hakan yaman

Ben yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederim. Selamlarımla, Hakan Yaman

ercument

bu guzel ve ilginc konulari ve ayni zamanda yazarlari bizimle bulusturdugunuz icin cok tesekkur ederim..gercek bir fotograf blogu oldu burasi… forografla ilgili ne ararsan bulunuyor her gecen gun biraz daha gelisiyor..emekleri gecenleri tebrik ediyorum…syg

hakan yaman

Sayın Editörlere, Emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Hakan Yaman

Vural B.

Meraba. Sayfanızı yakından takip ediyorum ve her yayını zevkle okuyorum. İlk defa yorum yazıyorum. Yazmasam içim rahat etmeyecek. Çok kaliteli içeriklere sahipsiniz. Büyük emekler verdiğiniz her halinden belli. Bu kalite de ve değişik türde türkçe başka içerik yok. İlgili herkezi tebrik ederim.

Okyar Atilla

Vural Bey merhaba,
Sitemiz hakkındaki güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla

Sebahattin Demir

Yorumlarınız bizim için çok değerli Vural bey, eksik olmayın.
Kaliteli sonuçlar için hep elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu büyük bir zevk ile yapıyoruz. Motivasyonlarınız bize önemli katkılar sağlıyor.

Teşekkürler ve saygılar.

Fulden ELVERİR

Hakan Bey aramıza hoşgeldiniz. Böyle dolu dolu bir içerik ve aydınlatıcı bilgilerle sizleri tanımış olmaktan çok memnun oldum.

Saygılarımla
Av. Fulden ELVERİR

hakan yaman

Fulden Hanım, hoşbulduk. Beğeninize teşekkür ederim. Selamlarımla, Hakan Yaman

Öner BÜYÜKYILDIZ

Merhaba Hakan hocam, hoşgeldiniz.
Farklı bir konu ve anlatımla renk kattınız.
Yazılarınızın devamını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Selam ve saygılarımla.

hakan yaman

Teşekkür ederim Öner Bey, beğenmenize çok sevindim. Talep olduğu taktirde tıp ve fotoğraf ile ilgili konularda yazı paylaşmaya devam edeceğim. İlginize teşekkür ederim. Selamlarımla, Hakan YAMAN

Eyüp BOZ
Makale Değerlendirme :
     

Hakan hocam, akıcı ve sürükleyici bir yazı olmuş. Okurken heyecanım ve merakım giderek arttı. Keyifle okudum. Böyle güzel konuları ele alıp bize sunduğunuz için teşekkür ederiz.

Makale yazarı

Prof. Dr. Hakan Yamanhttp://profdryaman.com
Prof. Dr. Hakan YAMAN, ANFAD (Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), Sille Sanat Sarayı, IFSAK ve FIAP (FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE) üyesidir. AFIAP (Artist de FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE) ünvanına sahiptir. Işıkla Boyama Dünya Birliği’nin (LPWA-The Light Painting World Alliance) ilk Türkiye temsilcisidir. DepoPhotos kolektifinin üyesidir. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi (AICA-TR) üyesidir. Üyesi olduğu derneklerde karma sergilere katılmış, sunumlarda bulunmuştur. Science Citation Index-Expanded ve Scopus gibi uluslararası bilimsel veri tabanlarında taranan, bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış fotoğraf ve sanat ile ilgili yayınları mevcuttur. Fotoğraf dernekleri yayın organları yanı sıra Milliyet Gazetesi’nde blog yazarıdır. Ağırlıklı olarak Belgesel fotoğrafçılık ve Sokak Fotoğrafçılığı ile ilgilenmektedir. Hekim olması nedeniyle fotoğrafın tıbbi boyutu ile ilgili araştırmaları sürmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Manşet

Fotoğraf, Sanat ve Hayat - Sefa Ulukan

Fotoğraf, Sanat ve Hayat – Sefa Ulukan

Fotoğraftaki en önemli şey, ruhtur; onu aramalıyız… Sefa Başkanın “Dinagyang ile Savaşçıların ruhunu yakalamak inanılmaz bir deneyimdi” diyerek yaşadığı mutluluğun odak noktasını açıklıyor.

Bu ruhu nasıl yakaladığını anlamaya çalışırsak bizi yönlendirecek güçlü işaretleri de yakalamış oluruz.

EDİTÖRÜN SEÇTİĞİ

Beni şu an kullandığım kameradan neler vazgeçirebilir?

Beni şu an kullandığım kameradan neler vazgeçirebilir?

Her alanda olduğu gibi kamera teknolojisindeki ilerleme de devam edecek, bunu durduramazsınız. Buna inovasyon deniyor. Buna benzer şeyleri 10 yıl önce başka fotoğrafçılardan da duyuyorduk. "Ne var sanki" diyorlardı, "elimdeki kamera bana babamdan kaldı, hala çekiyorum". Eğer kamera üreticileri onları dinlemiş olsaydı, bizler hala 12 MP kameralarla çekim yapıyor olacaktık ve yanımızda büyük ve ağır kamera çantaları taşıyor olacaktık.

Ben bu ilerlemeler konusunda şahsen çok heyecanlıyım.

POPÜLER İÇERİKLER

Diyafram Nedir? Fotoğrafta Diyafram Ayarları

Diyafram Nedir? Fotoğrafta Diyafram Ayarları

Diyaframın kökeni dilimize Fransızca “diaphragme” kelimesinden gelmiştir, İngilizcede "Aperture" olarak tanımlanır ve “açıklık” anlamına gelir.

Fotoğrafta diyafram ayarlarını çekmek istediğiniz sahnenin ne olacağına göre siz belirlersiniz. Fotoğrafınızda nelere etki edeceğini anlamak için okumaya devam edin.
16
0
Düşünceleriniz bizim için önemli. Belirtmek ister misiniz, lütfen yorum yapın.x
()
x