Daha

  Yazar / Fotoğrafçı

  Tekin Ertuğ

  Hakkında:

  İlk gençlik yıllarında amatör olarak uzun süre resim ve karikatür yaptı, edebiyat dünyasına yakın durdu. Üniversite sonrası amatör olarak Halk Müziği ve Kültürü konusuna eğildi. 90’lı yılların başlarında amatör olarak fotografa başladı. Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda Temel Fotoğraf Eğitimi Seminerleri ve İleri Düzey Fotograf Seminerleri verdi, Atölyeler gerçekleştirdi. Basılı ve sanal ortamda Felsefe, Yazın ve Fotograf dergilerinde fotografa ve sinemaya dair yazıları yayınlandı. Sinemaya, edebiyata, müziğe, fotografa ilişkin okumalarını sürdürmekte, çeşitli metinler kaleme almakta, denemeler ve/ya eleştirel denemelerle yazı serüveni devam etmektedir.Ulusal ve uluslararası fotograf yarışmalarında jüri üyesi oldu, çeşitli platformlarda gösteriler ve söyleşiler gerçekleştirdi, panelist oldu, çalıştaylarda bildiri sundu.Fotografın farklı kulvarlarındaki usta fotografçılarla bir dizi söyleşi/röportaj gerçekleştirmek suretiyle onların yaşam öykülerini, fotograf serüvenlerini, duygu ve düşünce dünyalarını kitaplaştırıp sonraki kuşaklara aktarmaya çalıştı. Kitapları: “Fotograf Sanatı Üzerine” 4 cilt. “Fotoğraf Ustaları” 10 cilt “Işıkla Resmedenler” 16 cilt “Handan Tunç ile Sanat (Özelde Fotograf) Üzerine Söyleşi “Kan Çiçekleri” (Ressam Hikmet Çetinkaya’nın otobiyografisi) “Sicim” (Ressam Ahmet Yeşil’in biyografisi) “Bir Lisan-ı Münasip Foto-Graf” “Dikensiz Kirpi” (Eleştirel Deneme) “Köhne Bahar” (Roman) “Demir Çıra” (Öykü) “Kırık Köşe Taşları” (Öykü)
  68 TOPLAM İÇERİK
  0 YORUM

  YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

  Eski köye yeni adet

  “Nereden çıkarttınız şimdi bu îcad mı, keşif mi meselesini. Eski köye yeni âdet getirmeyin. Fransız Bilimler Akademisi daguerreotype’le birlikte fotoğrafı îcad olarak kabul edip onayladı ve bu mesele 1839’da halloldu. Konu kapanmıştır.” diyenleri duyar gibiyiz.

  Haklılar. Ağalar vaktiyle buna karar kılmışlar. Ağaların sözünün üstüne söz söylenmez.

  Reha Bilir’le “Gezen Bilir”

  Ülkemizdeki fotograf ortamının çok önemli şahsiyetlerinden biri olan Reha Bilir özellikle duayen fotografçı ağabeylerimizle kurduğu samimi diyalog ve ölçülü-saygılı iletişimle de belleklerde olumlu bir yer edinmiştir. Fotograf serüveni içinde 10 (on) albüme/kitaba imza atmak kolay iş değil.

  Mağara duvarlarında başladı, mağara duvarlarında biter

  Üzerinde yaşadığımız gezegenin yaklaşık 4,5 milyar yaşında olduğu, genel kabul görmüş bilimsel bir bilgidir, malûm. Gezegenin kalan ömrü için 2 milyar yıl ile 5...

  Belge değeri oldukça yüksek, anlamlı ve şık bir albüm

  Usta fotografçı sayın Ali Aral’ın lütfedip yolladıkları son derece anlamlı ve güzel bir albümden söz etmek istiyoruz bu yazımızda.

  Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu albümü.

  Foto-Graf Entelejansiyası: Prof.Dr. Levend Kılıç

  Epeyce eskiye giden bir zaman içinde “Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi” isimli kitabı nedeniyle gıyaben tanıdığımız usta fotografçı ve kıymetli akademisyen Prof. Dr. Levend Kılıç hoca ile sonraki dönemler yüz yüze tanışıp söyleşilerini izlemiş ve uzun soluklu bir röportaj gerçekleştirerek yaşam öyküsünü, fotoğraf serüvenini, fotografa ve sanata ilişkin söylemini içeren “Işıkla Resmedenler-4” kitabını hazırlamıştık.

  Gönüllü Emek / Amatör Foto-Graf – Uğur Kavas

  Fotografçı, usta arşivci, araştırmacı, derlemeci, fotomuhabiri vb pek çok titri, son derece kıymetli çalışmalarıyla omuzlarına iliştirmiştir.

  Ali Hikmet Varlık, “Gördüğüm; İNSAN” dedi.

  Basılı bir materyalle, “Gördüğüm; İNSAN” albümüyle, tanıklıklarını ve elbette ki kendi duygu ve düşünce dünyasını paylaşan, sonraki kuşaklara aktaran, ölümsüzleştiren ustalar arasına Ali Hikmet Varlık da katıldı.

  Gönüllü Emek / Amatör Foto-Graf – Mebrur Hatunoğlu

  ENFOD’un (Engelsiz FotoGraf Derneği) kurucularından Mebrur Hatunoğlu’nun “SOYUT” denemelerini kalıcılaştırdığı, eni-boyu bir karış denebilecek kadar küçük ve fakat bir o kadar zarif aynı isimli albümünün dikkat çekici ölçüde güzel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

  Adnan Ataç usta ve iki yeni manifesto

  Fotograf serüveni yarım asrı aşan usta fotografçı ve akademisyen Prof.Dr. Adnan Ataç’ın, son dönem çalışmalarında, görüneni yahut gösterileni değil, görünenin gerisinde olanı, bir bakıma...

  Çeşitlilikten tek tipe, tek tipten yokluğa

  Akıllı telefon, akıllı ev, akıllı bina, akıllı şehir. Nesnelerin (şeylerin) interneti. Bütün işaretler gösteriyor ki aşina olduğumuz dünya bambaşka bir evreye doğru çok hızlı ilerliyor. Aheste değil, uygun adım değil, koşar adım ilerliyoruz. Belli ki bir eşikteyiz. Yeni sorular var orta yerde. Örneğin; Biyolojik pandemi belli periyordlarla tekrar edecek mi? İddia edildiği üzere onu siber pandemi izleyecek mi?

  Foto-grafta amatör ile profesyoneli ayıran çizgiler belirsizleşme eğiliminde

  İnsanlığı taşıyan araç bu şekilde yol alırken veya çarklar böyle dönerken, amatör ile profesyoneli ayıran bildiğimiz belirgin kalın çizgiler giderek inceliyor, silikleşiyor. Bu gün görünen durum, esasen aradaki çizginin ciddi anlamda flulaştığıdır. Bu çizginin giderek daha fazla belirsizleşeceği ve en nihayet ortadan kalkacağı rahatlıkla söylenebilir.

  Bir dizi söyleşinin ardından

  2020 TFSF ödülüne layık görülmemizdeki belirleyici argüman kitaplarımız, yazılarımız ve özellikle de ‘Fotoğraf Ustaları’ ve ‘Işıkla Resmedenler’ isimli külliyat olduğu için bazı açıklamalara ciddi ihtiyaç vardı. O nedenle aşağıdaki açıklamaları yapma gereği duyduk.

  Bütün ustalara saygıyla.

  Küresel salgından ötürü kritik bir evrede iken foto-graf dernekleri varlıklarını devam ettirebilmek için ne yapmalı?

  Kapısına kilit vurulmak zorunda kalınan foto-graf derneklerinin mensupları (yöneticileri ve üyeleri) ayakta kalabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için uğraşıp didiniyor, çare arıyorlar. Rahat koşullarda, iyi zamanlarda herkes bir şeyleri kurtarmak konusunda esip gürleyebilir. Atalar boş yere dememişler; ‘iyi gün dostu’.

  Bir kitap ve birkaç söz

  Özünde nitelikli bir metin olduğunu söylemek katiyen yanlış olmaz. Birinci ağızdan tarihi bilgiler içeriyor. Herkesin her şeyi bütün ayrıntısıyla anlatması beklenemez. Ancak anlatılanlar katiyen yabana atılacak türden değil. Hepsi önemli. Pek çok konuda önemli ipucu verecek epeyce bilgi ediniyor insan.

  Okumaya, incelemeye ve üzerinde düşünmeye değer.

  Fotograf için deli divane olan bir insan: İsmail H. Haykır

  İsmail Haykır, 90’lı yıllarda bir fotograf gezisi sırasında tanıştığımız, fotografla yatıp fotografla kalkan, başka bir ifadeyle fotograf delisi bir insandır. Hatta biz bunu bir adım daha ileri taşısak ve “deli divane” desek, öyle zannediyoruz ki dostumuz Haykır bizi hoş karşılar.

  Arka Plan Sanat Gazetesi

  Sayın A.Niyazi Sertkalaycı olmak üzere gazete çalışanlarını, emeği olan herkesi yürekten kutluyor ve kültür-sanat dünyamıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.

  Fotograf Ortamında Yeni ve Farklı Bir Dernek

  Kendinden gayrısı için kaygılanma, başkalarının dertleriyle hemhal olma, sıkıntı çekenler için özveride bulunma ya da ne ile tarif edersek edelim, büyük zorluklar yaşayan kimselerle dayanışma içinde olma erdemi, önünde saygıyla eğilmeyi gerektiren bir haldir.

  İlk Adım Fotoğraf Atölyesi

  Usta fotografçılar Emel Sezer ile Serdar Akyay’ın birlikte kuramsal ve teknik altyapısını oluşturup, özgün bir yöntem geliştirerek uzun süredir sahada hayata geçirdikleri ‘İlk Adım Fotograf Atölyesi’ son derece dikkate değer, önemli ve anlamlı bir çabadır.

  Âşık Mahzuni Şerif’ten, Mustafa Ertekin’e uzanan süreç

  “İyi bir fotoğraf etkili bir şiir gibidir. Tıpkı şairin bir şiirinin diğer şiirlerinin desteğine ihtiyacı olmadığı gibi, tek fotoğrafın da anlam kurmak ve duygu yaratmak için ikinci bir fotoğrafa ihtiyacı yoktur.

  Fotoğraf gerek yapısıyla gerekse de etki biçimiyle en çok şiire benzer. Bir şiiri etkili kılan en temel özellikleri düşünceden çok duygu çağrıştırması ve bunu imge yaratarak yapmasıdır. Şiir metaforlarıyla, mecazlarıyla, uyaklarıyla hem anlamını hem melodisini yaratır."
  Mustafa Ertekin

  Foto-Graf Yazını Arkeolojisi

  “Toplumsal Belgeci Fotoğraf ve Fikret Otyam Örneği” ve “Weimer Cumhuriyetinden Günümüze Fotoğraf Ajanslarının Fotojurnalizme Katkıları” isimli iki değerli kitapta imzası bulunan Merter Oral’a saygıyla.

  Foto-Graf düzleminde geçen bir “Ortak Atölye” deneyimi

  Geçmiş zamanda FSK’da (Fotograf Sanatı Kurumu) yaptığımız atölye pandemi nedeniyle devam edememişti. Atölyedeki dostlarımızdan sayın Burhan Reşat Sakkaoğlu uygun sanal koşulları oluşturdu ve biz ‘yeni gerçek’ ortamda atölyeyi sürdürmeye karar verdik.

  Gönüllü Emek / Amatör Foto-Graf – Ergün Karadağ

  Amatör foto-graf kulvarında çok ciddi etkinlikler gerçekleştiren, gönüllü çabalara destek veren hekim dostlar var. Son derece anlamlı çalışmalara imza atan amatör foto-grafçı hekimlerden biri...

  Fotoğrafta Tarz / Üslup Meselesi

  Tanıdığımız onlarca insan doğa foto-grafı alanına, bir o kadarı manzara foto-grafına, bir o kadarı kuş foto-grafına, bir o kadarı makro foto-grafa, bir o kadarı sokak foto-grafına meraklıdır. İlgi duyduğu alana dair usta işi foto-graf yapıp yapmama meselesi ise başka bir mevzudur.

  Belgesel Foto-Graf Ustası Mehmet Uçar

  Belli bir dönem foto-graf ortamında muazzam bir torakçı rüzgârı esti. Bu nedenle çok sayıda foto-grafçının arşivinde ‘torakçı’lara dair görüntü bulunması şaşırtıcı değildir. Deneyimlerimiz gösteriyor ki belli dönemler bazı şeyler kolayca moda haline gelebiliyor.

  Mehmet Uçar’ın, bulunduğu ortamda gönülleri fethetmesi boş yere değildir. Özverisi, yardımseverliği ve hoşgörüsüyle, beklentisiz şekilde ortaya koyduğu çaba ve emekle hakikaten örnek bir şahsiyettir.

  Amatör Foto-Graf ortamından bir Avni Karadoğan gelip geçti

  Doksanlı yılların ilk yarısıydı; takım elbiseli, kravatlı, gri saçlı, gayet zinde, ışıl ışıl emekli bir zat AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi olmuştu. Çalışanlara göre daha fazla vakti olduğu için son derece prensipli bir şekilde neredeyse her akşam aynı saatlerde dernekte bulunuyor, ortamın derli toplu kalması için çabalıyordu.

  Gönüllü Emek / Amatör Foto-Graf – S. Haluk Uygur

  “Benim asıl gayretim, ‘Fotoğraf 1826 yılında Niepce tarafından icat edilmiştir’ diye bahsedilip geçilen ‘Fotoğraf’ tarihinin bu kadar basit olmadığı savıyla, fotoğraf için yapılan ‘200 yıllık genç bir sanat’ yakıştırmasını tartışmaya açmak. Kısaca ‘Fotoğraf tarihini, sadece fotoğraf makinesi tarihi’ olmaktan öte, bir düşünme faaliyeti tarihi olduğu iddiasını öne sürmek.”
  - S. Haluk Uygur

  Al Gözümden Seyreyle Dursunali Sarıkoç’u

  Ankara’da yaşayan amatör-profesyonel neredeyse bütün fotografçıların tanıdığı ve gönülden sevdiği ender insanlardan biriydi Dursunali Sarıkoç. Çok sayıda insanda emeği vardı. Öyle olmalı ki, FSK salonuna sığmayacak kadar kalabalık bir insan topluluğu, O’nu anmak için biraraya gelmişti.

  Dursunali Sarıkoç’u sevgi ve saygıyla anarken, anma toplantılarında emeği geçen herkese şükran duygularımızı iletiyoruz.

  Tansu Gürpınar ve Doğa Foto-Grafı

  Tansu Gürpınar hocamız, foto-graf ortamında tanıdığımız en kibar ve engin gönüllü insanların başında gelir. Deneyimleri, geniş bir yelpazedeki bilgisi, donanımı, birikimi bakımından az rastlanır insanlardan olduğunu tereddütsüz söyleyebiliriz.

  Bireysel yarar için değil, doğa için, toplumsal yarar için yıllarca emek veren değerli hocamız Tansu Gürpınar’ı saygıyla selamlıyor, uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.

  Hayatı Sanata Bağlayan “Sicim”

  Ressam Ahmet Yeşil için kaleme aldığımız biyo-grafik metin ile ‘SİCİM’ isimli basılı eser böyle doğdu. Kimi insan beğenir, alkış tutar; kimi de beğenmez, burun büker. Bir şey inşa etmişseniz bunları göze almışsınızdır, o yüzden sükûnetle ve olgunlukla karşılarsınız.

  Nam-ı Diğer “Gelincik Ressamı”

  Hayatı tırnaklarıyla kazıyan, zirveye omuzlarında muazzam bir yükle çıkmayı başaran çok etkileyici bir yaşam öyküsü ve sanat serüveni... Derdi sadece kendisi olmayan, ülkesine, yaşadığı coğrafyaya, insanlığa katkı vermek üzere yola çıkan ve bütün yapıp etmelerini bunun üzerine inşa eden son derece samimi, engin gönüllü bir insan Hikmet Çetinkaya.

  MANŞET

  EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

  POPÜLER İÇERİKLER