Ana Sayfa FOTOĞRAFÇILIK Fotoğrafın Temelleri Diyafram Nedir? Fotoğrafta Diyafram Ayarları

Diyafram Nedir? Fotoğrafta Diyafram Ayarları

-

Sitemiz yayına başladığından beri en sık sorulardan bir tanesi hatta en başında olanı “Fotoğrafta diyafram nedir?” sorusu oluyor. Bu konu, öğrendikten sonra çok basit gelen ama fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için anlaşılması genellikle zor konulardan bir tanesidir. Şimdi hiç zaman kaybetmeden fotoğrafçılıkta diyafram nedir ne nasıl kullanılır açıklamaya çalışalım.

Diyafram nedir?

Objektiflerin önüne monte edilmiş, fotoğrafını çekeceğiniz objeden yansıyan ışınların, aynanın veya algılayıcının üzerine ne yoğunlukta düşeceğini belirleyen açılıp kapanabilen mekanizmaya “Diyafram” denir. Bu tanım “Diyafram nedir?” sorusuna verilebilecek en basit yanıttır.

Diyaframın kökeni dilimize Fransızca “diaphragme” kelimesinden gelmiştir, İngilizcede “Aperture” olarak tanımlanır ve “açıklık” anlamına gelir.

Fotoğrafta diyafram ayarlarını çekmek istediğiniz sahnenin ne olacağına göre siz belirlersiniz. Fotoğrafınızda nelere etki edeceğini anlamak için okumaya devam edin.

Diyafram değeri = Lensin odak uzunluğu / Diyafram çapı

Odak uzaklığı 50mm olan bir objektifin en açık haldeki diyafram çapı 25mm ise;

Diyafram = 50mm / 25mm = 2 olacaktır. Yani bu lensin en açık diyafram değeri f/2 dir denir.

En kapalı haldeki diyafram çapı 3mm ise;

Diyafram = 50mm / 3mm = 16 olacaktır. Yani bu lensin en kısık diyafram değeri f/16 dır denir.

Diyafram nedir, fotoğrafta diyafram ayarları nasıl yapılır, alan derinliği nedir, ISO nedir, perde hızı nedir, doğru pozlama nedir
Diyafram nedir, fotoğrafta diyafram ayarları nasıl yapılır, alan derinliği nedir, ISO nedir, perde hızı nedir, doğru pozlama nedir

Fotoğrafta Diyafram ayarları

Diyafram, ISO ve Enstantane ile birlikte Pozlama Üçgenini oluşturan değişkenler arasında bence fotoğraf üzerinde en önemli etkiye sahip olanıdır. Farklı diyafram açıklıklarıyla fotoğraflarımızda benzersiz efektler yaratabiliriz. Bu makalemizde bunların ne olduğunu ve diyaframı kullanarak fotoğraflarımızda nasıl fark yartacağımızı öğreneceğiz.

Fotoğrafçılıkta diyaframın iki temel görevi vardır:

 1. Işığın yoğunluğunu kontrol etmek,
 2. Net Alan Derinliğini belirlemek.

Diyafram değeri “F” harfi ile gösterilir.

Değeri ise 1 ve 1.4’ün ardışıl katları şeklinde ifade edilir ve başında “f/” simgesi yer alacak şekilde, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 44… şeklinde derecelendirilir.
Her bir değer artış ya da azalışına durak (stop) adı verilir. Her bir durak arası 3 eşit parçaya bölünmüştür, bu parçalara ara durak denir.

Diyafram nedir, fotoğrafta diyafram ayarları nasıl yapılır, alan derinliği nedir, ISO nedir, perde hızı nedir, doğru pozlama nedir
Diyafram Durak (stop) ve ara durak değerleri

Yukarıdaki şekildeki gösterilen f/22 gibi yüksek bir f/durak daha küçük bir açıklığı, yine aynı şekildeki f/1.4 gibi küçük bir f/durak ise daha büyük bir açıklığı temsil eder. Bu, başlangıçta biraz çelişkili görünebilir ama değişik f/durak değerlerinde çekim denemeleri yapıldıkça bu konu daha net anlaşılacaktır.

f/2 değerindeyken “Diyaframı 3 durak kıs” dendiğinde bunun anlamı; diyaframı f/5.6 değerine getir demektir.

 • 1 durak kısma sonrası f/2.8
 • 2 durak kısma sonrası f/4
 • 3 durak kısma sonrası f/5.6

Aynı şekilde f/11 değerindeyken “Diyaframı 5 durak aç” dendiğinde bunun anlamı; diyaframı f/2 değerine getir demektir.

 • 1 durak açma sonrası f/8
 • 2 durak açma sonrası f/5.6
 • 3 durak açma sonrası f/4
 • 4 durak açma sonrası f/2.8
 • 5 durak açma sonrası f/2

Durak yani payda büyüdükçe diyafram kısılır ve merceğe düşen ışık miktarı azalır.

Her 1 durak, merceğe girecek ışığın 2 kat azalması ya da artması anlamına gelir.

Örneğin;

f/2 den f/2.8 değerine geçmek, diyaframı 1 durak kısmak anlamına gelir ve bu durumda merceğe girecek ışık yarısı kadar azalır.

f/8 den f/5.6 değerine geçmek ise, diyaframı 1 durak açmak anlamına gelir ve bu durumda merceğe 2 kat ışık girer.

Diyafram değeri hesaplaması

Tekrar hatırlayalım;

 • Diyafram değeri objektif çapının diyafram açıklığı çapına bölünmesi ile bulunur.
 • Diyafram değerlerinin sayısal olarak yükselmesi, objektife ve dolayısıyla objektifin içerisinden fotoğraf makinesine ve oradan algılayıcıya (sensöre) girecek ışığın azalacağını, küçülmesi ise artacağını gösterir.
 • Aynı diyafram değerine ayarlanmış tüm objektiflerin, o değerde, aynı miktarda ışık geçirmeleri beklenir. Yani; f/5.6 diyafram değerine ayarlı bir Nikon 24mm objektif ile Canon 85mm objektifin aynı ışık miktarlarını geçirmeleri beklenir.
 • Her değer artışında kameraya giren ışık miktarı bir önceki miktarın yarısına iner,
  her değer azalışında kameraya giren ışık miktarı bir öncekinin 2 katı olur.

Aşağıdaki resimler, aynı ışık koşullarında aynı sahnenin
A – Diyafram Öncelikli Mod” kullanılarak ayarlanmış pozlama değerlerini gösteriyor.

Diyafram f/3.5 ayarlanmış ve ISO 800 olarak sabit tutulmuş iken kamera ortam ışığını hesaplayıp Perde Hızı‘nı 1/60sn olarak belirlemiş.

Ardından Diyafram Değeri f/22 olarak değiştirilmiş, ISO 800 olarak yine sabit, bu durumda kamera ortam ışığını ölçüp Perde Hızı’nı 1/1.6sn olarak belirlemiş.

Sonuçta Diyafram değeri bir öncekine göre 51/3 durak (5 tam ve 1/3 durak) kısılmış, kamera da buna karşılık Perde Hızı’nı 51/3 durak yavaşlatmış.

Özet olarak; Diyaframı kısmak giren ışık miktarını azaltacağından, doğru pozlamayı elde etmek için algılayıcıya yeterli miktarda ışığın ulaşmasını sağlamak amacıyla perde daha uzun süre açık kalmak zorunda kalmış.

Şöyle düşünün; karanlık bir ortamdan bol güneşli ve çok ışıklı bir alana çıktığımızda, gözlerimizi kısmak zorunda kalırız değil mi? Çünkü gözlerimizi kısmadan etraftaki nesneleri net görebilmemiz imkansızdır. Tersi, çok ışıklı bir ortamdan karanlık bir ortama girdiğimizde ise gözlerimizi olabildiğince açmak zorunda kalırız. Fotoğrafta diyafram da tıpkı bu mantıkla çalışır.

Diyaframın Fotoğrafa Etkisi – Diyafram Ayarı

Diyafram nedir, fotoğrafta diyafram ayarları nasıl yapılır, alan derinliği nedir, ISO nedir, perde hızı nedir, doğru pozlama nedir
Diyafram – Perde Hızı – ISO ilişkisi

Perde Hızı (Enstantane) ve ISO ile tanımlanan fotoğrafta pozlama konusuna daha önceki yazılarımızda değinmiştik. Yukarıdaki şekilde, diyaframı da içine alan bu 3 kavramın fotoğrafa etkisinin özet bir tablosunu görebilirsiniz.

Diyafram – Alan Derinliği İlişkisi

Diyafram değeri net Alan Derinliği yani fotoğrafta netleme yapılan noktanın, önünde ve arkasında net olarak görülen alanın netliğini etkiler.

Diyafram ayarı kısıldıkça aynı mesafeden yapılan çekimlerde alan derinliği artar, bir başka deyişle net alan çoğalır.

Diyafram açıklığı arttıkça net alan derinliği azalır ve netleme noktasının önünde ve arkasındaki nesnelerin netliği azalır, bu bölgelerde flu bir görüntü elde edilir. Bu sayede netlemenin yapıldığı obje öne çıkar, kompozisyonu ve etkisi güçlü fotoğraflar elde edilir.
Örnek: Aşağıda f/1.4 ile çekilmiş fotoğraf.

Diyafram açıklığı daraldığında ise netlik alanı genişleyeceği için tek karede farklı konuları net çekebilmek ve anlatmak mümkün hale gelir.
Örnek: Aşağıdaki f/11 ile çekilmiş fotoğraf.
Özellikle manzara fotoğraflarında buna ihtiyaç duyulur.

Diyaframın her bir kullanımının kendine has özel teknikleri ve anlamları vardır.

Burada asıl önemli olan, fotoğrafta diyafram nedir bunu iyi kavramak ve anlatılacak konu için gereken diyafram ayarı için doğru karar verebilmektir.

Fotoğraflar, Nikon D810 fotoğraf makinesi ve AF-S Nikkor 50mm f/1.4G objektif ile çekildi. Fotoğrafların tamamı en önde duran objenin elindeki mikrofona 45cm uzaklıktan netleme yapılarak çekildi.

Benim kullandığım ekipmana göre yaptığım Alan derinliği hesabına göre;

F/1.4 için alan derinliği = 6.1mm
F/2 için alan derinliği = 8.6mm
F/2.8 için alan derinliği = 12.2mm
F/4 için alan derinliği = 17.3mm
F/5.6 için alan derinliği = 24.5mm
F/8 için alan derinliği = 34.6mm
F/11 için alan derinliği = 49mm

F/1.4

Yandaki şekillerde diyaframın en açık ve en kısık değerlerine göre alan derinliğini görüyorsunuz. Diyafram f/1.4 iken 6.1mm olan alan derinliği, f/11 iken 49mm’ye çıkıyor.

F/11

Diyafram – Perde Hızı ve ISO ilişkisi

Diyafram objektiften fotoğraf makinesinin sensörüne gelen ışık miktarını kontrol ettiğinden, sahnenin pozlanmasına direk bir etkisi vardır. Perde hızı, fotoğraf makinesinin deklanşörünün açık olduğu süreyi ölçtüğü için onun da pozlamaya direk bir etkisi vardır.

Bu nedenle, diyafram ayarınız aracılığıyla alan derinliğinize karar vermenin yanı sıra lensin içine ne kadar ışık girdiğini hatırda tutmanız gerekir.

Küçük bir alan derinliği istiyorsanız ve örneğin f2.8’lik bir diyafram seçmiş iseniz, diyafram çok açık olacağından, girecek ışık miktarı yoğun olacaktır. Bu durumda perde uzun süre açık kalmamalıdır, başka bir deyişle perde hızlıca açılıp kapanmalıdır. Yani perde hızınızın nispeten hızlı olması gerekir; bu olmazsa algılayıcıya gereğinden fazla miktarda ışık girer ve bu da görüntünün aşırı pozlanmasına neden olur.

Hızlı bir deklanşör hızı (1/1000sn gibi), hareketi dondurmanıza olanak tanır. Tüm poz ayarları, mevcut ışık miktarına göre belirlenir. Alan derinliği birincil kaygınız ise, ki bu sıklıkla olacak, o zaman deklanşör hızını buna göre ayarlamalısınız.

Eğer çekmek istediğimiz sahnede diyafram ve enstantane hızları bizim için önemliyse ve değiştirmek istemiyorsak, aydınlatma koşullarına yardımcı olmak için fotoğrafımızda ISO değerini değiştirebiliriz. Daha yüksek ISO (daha yüksek bir sayı ile temsil edilen), enstantane hızımızı ve diyafram ayarlarımızı değiştirmeden düşük aydınlatma koşullarında çekim yapmamızı sağlayacaktır. Yüksek ISO ayarları, dijital gürültü yani fotoğraflarımızda kumlanma oluşmasına ve görüntülerimizde bozulmalara neden olacaktır.

Yeni nesil dijital kamera üreticileri devamlı olarak ürünlerinin ISO başarımdan bahsederler; çok yüksek ISO değerlerinde bile kumlanma olmayan ya da minumum olan fotoğraf sonuçları verdiklerinden söz ederler. Bu iddia görece olarak doğrudur da.

Her şey kullandığınız makinenin değişken ışık koşullarında nasıl sonuçlar ürettiğini deneyimlemekten geçiyor bence.

BEN, ISO’YU EN SON ÇARE OLARAK ARTTIRMAYI YEĞLİYORUM.

Objektiflerde diyafram değeri

Tüm objektiflerin bir maksimum diyafram açık değeri vardır ve bunlar objektif üzerinde mümkün olan en geniş açıklığı tanımlar.

Zum objektif olarak tabir edilen değişken odaklı bazı objektiflerin, üzerinde “f/3.5-5.6” veya “1:3.5-5.6” gibi ibareler görülür (yandaki şekil).

Arthenos | Diyafram nedir, fotoğrafta diyafram ayarları nasıl yapılır, alan derinliği nedir, ISO nedir, perde hızı nedir, doğru pozlama nedir,

Örneğin; yukarıdaki 18-55mm zum objektif üzerindeki “1:3.5-5.6” değerleri;

 • 18mm odak uzunluğuna ayarlıyken en açık f/3.5 diyafram değerine ayarlanabileceğini,
 • 55mm odak uzunluğunda en açık f/5.6 diyafram değerine ayarlanabileceğini gösterir.
 • Bir başka deyişle, 50mm’deyken bu objektifi f/3.5 olarak ayarlayamazsınız.

Bazı üst sınıf zum objektifler tüm odak aralığı boyunca en geniş diyaframı koruyabilirler, bu nedenle yalnızca bir tek f numarası alırlar (yandaki şekil). Bu tip objektiflere Sabit Lens (Prime Lens) denir.

Tüm objektiflerin maksimum diyafram açıklığı vardır ve bunlar objektif üzerinde mümkün olan en geniş açıklığı tanımlar.

Yukarıdaki örnekte yer alan AF-S Nikkor 70-200mm objektif 70mm’de de, 200mm’de de en açık değeri olan f/2.8 diyafram değerinde çekim yapılabileceğini gösterir. Bu tip objektiflere Hızlı lens de denir.

Fotoğrafta hangi diyafram değeri hangi amaçla kullanılır?

Alan derinliğini nasıl kontrol edeceğimizi öğrendiğimize göre, diyafram seçimimizi ne gibi seçenekler belirliyor ona bakalım. Sahnemizde dikkat dağıtacak unsurları en aza indirgemek için odak uzaklığımızı ve alan derinliğini kullanırız. Bu seçim yalnızca fotoğrafçının seçimidir ve aslında net bir kural olmamasına rağmen, bazı genel-geçer kurallar vardır.

Klasik portre fotoğrafı için “seçici bir odak mesafesi” kullanarak konuyu çevremizden ayırırız. Yani çok uzaktan, kadrajın küçük bir kısmını kaplayacak kadar bir boy portresi yerine, konuya yakınlaşarak, kadrajımızı objemiz ile doldurarak ve arka plandan mümkün olduğunca soyutlayarak çekmek isteriz. F/2.8 veya daha düşük f/durak gibi açık bir diyafram seçimi, yalnızca özneye veya öznenin yalnızca bir kısmına, örneğin gözlerine odaklamayla çok sığ bir alan derinliği oluşturur. Bu, izleyicinin ilgisinin konuya yönlendirilmesine yardımcı olur.

Manzara fotoğrafında, ön plandan arka plana kadar mümkün olduğunca çok detay görmek isteriz; Kısık bir diyafram seçerek (f/16, f/22 veya daha kısık) maksimum alan derinliğini elde etmek isteriz.

Diyafram aralığının her iki sınırında çalışarak maksimum veya minimum alan derinliğini elde edebiliyoruz, ancak bazen fotoğrafın genelinde belirli bir mesafe aralığına odaklanarak daha orta seviyede bir alan derinliği isteyebiliriz. Bunu yapmanın en kolay yolu, f/5.6 gibi bir orta değerli f/durak değeri seçmek ve bir test çekimi yapmaktır. Daha sonra kademeli olarak ayarlamalar yaparak ve tekrar deneyerek sahnemiz için doğru diyafram değerini bulabiliriz.

Kısa ipuçları

 • Sığ alan derinliği elde edip, fotoğrafı daha gizemli hale getirmek için f/1.4, f/2, f/2.8 gibi küçük diyafram değeri, yani açık diyafram kullanabiliriz.
 • Fotoğraftaki net alan derinliğini arttırmak istersek f/16, f/22, f/32 gibi büyük diyafram değeri, yani kısık diyafram kullanabiliriz. Ancak bu durumda Işık saçılması problemine dikkat etmek gerekecektir.
 • Konumuzu sahnenin geri kalan kısmından ayrıştırmak ve konumuzu öne çıkarmak için küçük diyafram değeri, yani açık diyafram kullanabiliriz.
 • Sahnemizde önden arkaya doğru geniş netleme alanı elde etmek istiyorsak, büyük diyafram değeri, yani kısık diyafram kullanmamız gerekir.
 • Ortamdaki ışığımız yetersizse diyaframı açmamız, küçük diyafram değerine geçmemiz gerekir. Konser çekimlerinde diyafram değerimiz o nedenle küçük değerde tutmak zorundayız.
 • Hareketli nesnelerin çekiminde, örneğin sahnedeki solist çekiminde, perde hızı (enstantane) yüksek olması gerekeceğinden, lensin sahip olduğu en küçük f değerleri kullanılabilir ya da ISO’nun arttırılması gerekebilir. Tabi kumlanmaya dikkat edilmesi şartıyla.
 • Sabit ya da çok ağır hareket eden nesnelerin çekiminde düşük perde hızı kullanıyorsak, düşük ISO, yüksek f değeri kullanabiliriz.
 • Makro çekimlerinde büyük f değeri, yani kısık diyafram kullanabiliriz. Makro fotoğraflar için küçük f değeri, açık diyafram kullanmak fotoğraftaki net alanın dar kalmasına, dolayısıyla nesnenin önemli bir kısmının netsizliğine neden olabilir.

Yukarıda açıklanan ve bunun dışında karşılaşılabilecek diğer tüm koşullar Pozlama nedir, doğru pozlama nasıl yapılır konusunda iyi bir bilgi birimine sahip olmayı gerektirir.

Diyafram kullanımında bazı genel kurallar:

Portre fotoğrafları;
Genellikle arka planın flu olması istendiğinden açık diyafram kullanmak gerekir.

Makro fotoğrafları;
Portre fotoğraflarına benzer, konuyu ön plana çıkarmak için açık diyafram tercih edilir. Konunun önemli bir kısmı net isteniyorsa kısık diyafram tercih edilmelidir.

Manzara fotoğrafları;
Manzara fotoğraflarında genellikle tüm sahnenin net olması beklenir, bunun için kısık diyafram kullanmak gerekir.

Gece fotoğrafları;
Ortamın ışığı genellikle yetersiz olacağı için alan derinliği kaygısı geri plana atılır, açık diyafram kullanılır. Bu durumda kısık diyafram kullanmak için ISO da artırılabilir, ancak yüksek ISO fotoğraflarda kumlanmaya neden olabilir.

Işığı ne kadar kullanmak istiyorsanız diyafram değerini ona göre ayarlamalısınız. Fotoğrafınıza alan derinliğini belirleyen diyafram aynı zamanda konunun etkisini de belirleyeceği için ideal bir şekilde ayarlanmalıdır.

Diyafram nedir anlamak ve doğru diyafram değerlerini özümsemek için de çokça pratik yapmak gerekir.

Fotoğrafta diyafram nedir ve nasıl ayarlanır konusunda yorum, öneri ve sorularınızı aşağıdaki “Yorumlar” kısmından bizimle paylaşın.

Işığınız bol olsun.

İlişkili İçerikler

Perde Hızı ve Diyafram Kombinasyonu

Fotoğrafçılıkta Perde Hızı ve Diyafram kombinasyonu Pozlamayı belirler (pozlamanın belirlenmesinde bir başka önemli faktör ISO hassasiyetidir, biz...

Pozlama Nedir, Doğru Pozlama Nasıl Yapılır?

Pozlama, elde ettiğimiz görüntünün aldığı ışığın doğru oranlarda olup olmamasıdır. Bir başka deyişle, bir fotoğrafın pozlaması, bir görüntünün kameranız tarafından yakalandığında ne kadar açık ya da koyu olacağını belirler. Çok fazla ışık almış, beyaza yakın tonlarda silik fotoğraflar için aşırı pozlama yada çok pozlanmış, çok az ışık almış, siyaha yakın tonlarda karanlık fotoğraflar için eksik pozlama ya da az pozlanmış terimleri kullanılır.

Enstantane nedir? Perde Hızı, Deklanşör Kavramı

"Perde hızı" deklanşörün açık kaldığı süre olarak açıklanabilir. Daha önce Dijital fotoğraf makinesi çalışma prensibi yazımızda bahsettiğimiz gibi makine gövdesi içinde bulunan açılır-kapanır perdenin açık kaldığı süredir.

Çoğu durumda saniyenin kesirleri (1/Sayı) şeklinde ifade edilir. Payda yani "Sayı" ne kadar büyük olursa hız da o kadar yüksek olur.

ISO Nedir, Fotoğrafı Nasıl Etkiler?

ISO; fotoğraf makinenizin ışığa duyarlılık düzeyidir. ISO numarası ne kadar düşük olursa ışığa duyarlılık o kadar düşük olur, ISO sayısı arttıkça fotoğraf makinenizin hassaslığı artar.

Tipik olarak ISO değerleri 100-200 (Baz ISO)'dan başlar ve geometrik olarak katları şeklinde artış gösterir. ISO dizisi: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12500, 25000 vb.

E-POSTA ABONELİĞİ

Sebahattin Demir
Mühendis ama Tıp meraklısı. Profesyonel yönetici. Seyahat etmeyi seven bir fotoğraf gönüllüsü. Okumayı, araştırmayı, sorgulamayı sever. İnsan ilişkilerine ve saygıya önem verir. Bildiklerini paylaşmaktan mutluluk duyar. "Bilmiyorum" demekten çekinmez. Türkçe yazım kurallarına uymayanlarla arası iyi değildir.

Yorum Politikamız: Arthenos.com ekibi olarak tüm okuyucularımızı tartışmalara aktif olarak katılmaya teşvik etsek de, Davranış Kurallarımıza uymayan veya yayınlanan materyalin editoryal standartlarını karşılamayan herhangi bir içeriği Silme / Değiştirme hakkını saklı tutarız.

Abone ol
Bana bildir
guest
Makale Değerlendirme
Makaleyi 5 yıldız üzerinden değerlendirin
Yorum formu, web sitesinde yer alan yorumları takip etmemize izin vermek için Adınızı, e-Postanızı ve içeriğinizi kaydeder. Yorum göndermek için lütfen web sitemizdeki Koşulları ve Gizlilik Politikamızı okuyun ve kabul edin.
12 Yorum
Eskiler
En yeniler Beğenilenler
Satır içi geribildirimler
Bütün yorumları göster
Fatih B.

Merhaba
Öncelikle tebrik ederim, ilgilenmeye başladığımdan beri şu diyafram konusunu tam anlayamamıştım. Bu yazınız sayesinde net oturdu kafamda. Benim bir sorum olacak. Alan derinliğini artırmak her yerin net olmasını sağlamak için diyaframı lensimin izin verdiği kadar kısıyorum. Ama fotoğraflarım daha bulanık çıkıyor. Yada manzara çekimlerinde uzaklar istediğim gibi net olmuyor. Nerede hata yapıyorum sizce

Handan

Sebahattin bey merhaba,

Ne tür bir DSLR satın almam gerektiğini araştırırken blogunuzu keşfettim. Şimdi ilk kameram olan Nikon D5300’üm var. O kadar mutluyum ki 🙂

Çoğunlukla resim çekmek için kullandığınız diyafram önceliğini sormak istiyorum. D5300 makinemde A modunu kullanmayı öğreniyorum. Az ışıklı bir ortamda fotoğraf çekmek istediğinizde hangi durakları kullanırsınız? Çekim hızı çok yavaş olduğu için hep bulanık görüntüler çekiyorum 🙁

Bilgi: 18-105 kit lensi kullanıyorum.

Sarper

Merhaba bir sorum var
Olympus E-420 kameram var ve üzerinde bir Diyafram modu var. Bir fotoğraf kursuna devam ediyorum henüz yeni başladım. İstediğim alan derinliğini bir türlü yaratamıyorum. Dün yaptığım denemelerde gayet iyi sonuçlar aldım, ama bugün aynı fotoğrafı çekemiyorum. 2 gündür onlarca makale okudum beceremedim. Lütfen bana neyi yanlış yaptığımı söyler misin? 14-42mm kit lensim ve 70-300mm lenslerim var. Her ikisinde de denedim olmuyor. Perşembe günü ödevi teslim etmem gerekiyor ve ben hala ne yapacağımı bilmiyorum.
Yardım eder misiniz?

Yasemin T.

Merhaba
Diyaframı çok fazla kısmak neden iyi değil
Ben çekeceğim resmin her yeri net istiyorsam ne olacak diyaframı kısmaktan başka ne yapabilirim
Teşekkürler

Harun SAĞSÖZ

Emeğinize , elinize sağlık.

deniz
Makale Değerlendirme :
     

Çok teşekkür ederim faydalı oldu bilgiler.

Manşet

Eğilmez Başın Gibi

Eğilmez Başın Gibi

Halit Dokuzoğuz' un uzun süre önce paylaştığı bu fotoğrafı unutamıyorum... Nasıl unuturum? Fotoğraftaki Efe'nin görkemli hali, hayalimden silinmiyor, "Eğilmez başın gibi, gökler bulutlu efem" diyor.

EDİTÖRÜN SEÇTİĞİ

Fotoğrafçılık Hafızamızı Geliştirir mi?

Fotoğrafçılık Hafızamızı Geliştirir mi?

Fotoğrafçılar Dikkat!
Fotoğraf Çekmek Görsel Belleği Güçlendiriyor,
Peki ya Görsel Olmayan Bellek?

POPÜLER İÇERİKLER

Eğilmez Başın Gibi

Eğilmez Başın Gibi

Halit Dokuzoğuz' un uzun süre önce paylaştığı bu fotoğrafı unutamıyorum... Nasıl unuturum? Fotoğraftaki Efe'nin görkemli hali, hayalimden silinmiyor, "Eğilmez başın gibi, gökler bulutlu efem" diyor.
12
0
Düşünceleriniz bizim için önemli. Belirtmek ister misiniz, lütfen yorum yapın.x
()
x